Spring til indhold

Mødedatoer 2013

Mødedatoer 2013.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2013 ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 8.30:

15. januar - AFLYST
29. januar
26. februar
12. marts
16. april
7. maj
21. maj
11. juni
25. juni

Sommerferie

20. august
3. september
24. september
8. oktober
29. oktober 
12. november
3. december

Ældre- og Handicapforvaltningen