Spring til indhold

Udvalget for borgerinddragelse

Udvalget for borgerinddragelse rådgiver byrådet om, hvordan politikerne bedst muligt kan inddrage borgerne i forskellige beslutninger.

Udvalget for borgerinddragelses opgave er at rådgive byrådet, herunder undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan byrådet kan blive endnu bedre til at inddrage borgerne i de politiske beslutninger.

 

Udvalgets opgaver kan eksempelvis bestå i at udarbejde forslag til mere borgerinddragelse i Odense Kommune, herunder folkeafstemninger, borgerdrevne forslag, borgerpaneler mv.

Udvalget er et §17, stk. 4-udvalg, der er et midlertidigt udvalg - i modsætning til de fem faste politiske fagudvalg.

 

 

Tilgang til opgaverne

Byrådet har besluttet, at udvalget skal: 

 • arbejde analytisk, udforskende og helhedsorienteret med opgaven
 • afsøge andres erfaringer med borgerinddragelse, herunder erfaringer fra andre kommuner, andre lande og forskningsmæssig indsamlet viden
 • have blik for mulighederne i at udvikle og skabe synergi mellem/til eksisterende tiltag i kommunen
 • have blik for tiltag, der kan fremme inddragelsen af borgere, som ikke normalt deltager i den demokratiske proces

 

Medlemmer i Udvalget for borgerinddragelse

 • Brian Dybro (formand)
 • Christel Nydam Adler Gall (næstformand)
 • Hjalte Daniel Hansen
 • Susanne Crawley Larsen
 • Kristian Guldfeldt
 • Christoffer Lilleholt
 • Reza Javid
 • Abdirashid Abdi
 

Nedsættelsen af Udvalget for borgerinddragelse er besluttet af Odense Byråd den 20. juni 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen