Spring til indhold

Børn- og Ungeudvalget

Her kan du læse om Børn- og Ungeudvalget, medlemmerne, dagsordner, referater etc. Møder afholdes tirsdage kl. 8.30.

Børn- og Ungeforvaltningen