Spring til indhold

Fraværsliste 2011

Fraværsliste 2011.

Ældre- og Handicapudvalget:

Fravær ved møder i 2011
Årsag:
1 Varetagelse af andet offentligt hverv
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage

 

   1 2 3 4 5 6
Tina Bue Jensen    1/2 12/4        2
Olav Rabølle Nielsen* 25/10       3/5     2
Helle Nielsen 6/12            
Merete Østerbye              
Dahir Jama Rooblec              
Kasper Westh**   22/11
6/9
      17/5   3
Annette Blynel**              
Alex Ahrendtsen 6/9         8/11  2
Jane Jegind              

 

Datoen for fraværet angives.

* Helle Nielsen indtrådte i Ældre- og Handicapudvalget pr. x dato i stedet for Olav Rabølle Nielsen, der indtrådte i Børn- og Ungeudvalget.

** Annette Blynel er indtrådt i Ældre- og Handicapudvalget i perioden 1. december 2011 til 28. februar 2012 i stedet for Kasper Westh, der i samme periode er indtrådt i By- og Kulturudvalget.

Ældre- og Handicapforvaltningen