Spring til indhold

Mødedatoer 2011

Mødedatoer 2011.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2011 ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 9.00:

18. januar
1. februar
15. februar

Vinterferie

8. marts
29. marts
12. april

Påskeferie

3. maj
17. maj
7. juni
21. juni

Sommerferie

23. august
6. september
20. september
4. oktober    - Aflyst

Efterårsferie

25. oktober
8. november
22. november
6. december
20. december

Ældre- og Handicapforvaltningen