Spring til indhold

Mødedatoer 2010

Mødedatoer 2010.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2010 ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 9:

19. januar
2. februar (I konference den 1. og 2. februar)
16. februar

Vinterferie

9. marts

Påskeferie

14. april (onsdag)
27. april
11. maj
25. maj
15. juni

Sommerferie

24. august
7. september
21. september
5. oktober

Efterårsferie

26. oktober
9. november
23. november
14. december

Ældre- og Handicapforvaltningen