Spring til indhold

Mødedatoer 2010

.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2010 ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 9:

19. januar
2. februar (I konference den 1. og 2. februar)
16. februar

Vinterferie

9. marts

Påskeferie

13. april (Evt. konference - "Fremtidens Sundhedsvæsen")
27. april
11. maj
25. maj
15. juni

Sommerferie

24. august
7. september
21. september
5. oktober

Efterårsferie

26. oktober
9. november
23. november
14. december

Ældre- og Handicapforvaltningen