Spring til indhold

Mødedatoer 2007

.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2007
ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 09.00:

16. januar

30. januar

 

13. februar

6. marts

24. april

8. maj

22. maj

12. juni


14. august
28. august

11. september
18. september

9. oktober

6. november
20. november

4. december

18. december

Borgmesterforvaltningen