Spring til indhold

Mødedatoer 2009

.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2009 ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 9:


13. januar (AFLYST)
27. januar
10. februar (AFLYST)

Vinterferie

10. marts
31. marts

Påskeferie

21. april
5. maj
19. maj
2. juni
16. juni

Sommerferie

25. august
8. september (AFLYST)
22. september
6. oktober

Efterårsferie

27. oktober
10. november
1. december

Ældre- og Handicapforvaltningen