Spring til indhold

Spørgsmål til Odense Byråd

Du kan stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til Odense Byråd. Læs herunder retningslinjerne for hvornår og hvordan.
.

Du kan stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne forud for byrådsmødet.


Hvilke spørgsmål kan jeg stille?

Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse.

 

De må ikke relatere sig til dagsordenen for dagens byrådsmøde eller være fremsat, i samme eller lignende form, tidligere end seks måneder efter sidste besvarelse. Se spørgereglementet for Odense Byråd.

Hvis du har et mundtligt spørgsmål, kan du møde op personligt inden et byrådsmøde. Du kan også vælge at indsende et skriftligt spørgsmål.

 

Til byrådsmøderne besvares skriftlige spørgsmål før spørgsmål fra salen.


Hvis du har et mundtligt spørgsmål:

I Rådhusets forhal bedes du henvende dig til en af rådhusbetjentene. De vil være behjælpelige med at vise dig til rette.

Spørgetiden afholdes før hvert byrådsmøde med start kl. 17.00 og kan maksimalt vare en halv time. Alle borgere i Odense Kommune kan stille spørgsmål til et byrådsmedlem, og man skal opgive sit navn og adresse, når man stiller sit spørgsmål.

 

Byrådsmedlemmet kan vælge at svare med det samme eller give et skriftligt svar senere, hvis det er en sag, der skal undersøges nærmere.

 

Borgmesteren leder spørgetiden og kan, såfremt spørgsmålet ikke overholder de gældende retningslinjer, afvise et spørgsmål.


Hvis du har et skriftligt spørgsmål:

Du kan indsende dit spørgsmål pr. brev eller pr. mail. Spørgsmålet skal være indsendt senest en uge før byrådsmødet. 

 

Skriftlige spørgsmål besvares så vidt muligt på det efterfølgende byrådsmøde. Både spørgsmål og svar bliver efterfølgende lagt på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Spørgsmål fremsendt pr. e-mail sendes til: gc@odense.dk

 

Spørgsmål fremsendt pr. brev sendes til:

Odense Kommune

Borgmesterforvaltningen

Flakhaven 2

5000 Odense C

 

Husk at mærke e-mails og breve med "mrkt. spørgetid" og at skrive dit fulde navn og adresse.

 

Du har fortsat mulighed for at få et personligt møde med borgmesteren og/eller rådmændene ved at henvende dig i den relevante forvaltning.

Ordningen er en del af Odense Kommunes borgerinddragelsespolitik. Det nye reglement for spørgetid i Odense Kommune er blevet vedtaget i byrådet i 2007. Læs beslutningen i byrådsdagsordenen d. 20. juni 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Borgmesterforvaltningen