Spring til indhold

Spørgereglement til byrådsmøder

Reglement for spørgetid i Odense Byråd vedtaget af byrådet den 19. august 2020.

Mundtlige spørgsmål

Før byrådets offentlige møder afholdes offentlig spørgetid. Stilleren af det mundtlige spørgsmål stiller spørgsmålet i byrådssalen.

 

Byrådets medlemmer møder kl. 17.00, og spørgetiden afvikles indtil senest kl. 17.30, hvorefter selve mødet starter.

 

Spørgetiden ledes af borgmesteren.

 

Spørgsmål kan stilles af borgere, der bor i Odense Kommune, eller borgere, som har en virksomhed med adresse i Odense Kommune. Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold og være af generel karakter. Der må altså ikke være tale om meningstilkendegivelser eller ens egen konkrete situation.

 

Spørgsmål skal være så korte og præcise som muligt, så ingen er i tvivl om, hvad der spørges om. Man må ikke bruge mere end 2 minutter. Dette gælder også, selvom man er den eneste spørger.

 

Hvis der er for mange spørgsmål i spørgetiden, udsætter borgmesteren de senest stillede spørgsmål til næste spørgetid.

 

Der lægges vægt på en god tone i byrådssalen. Derfor skal mundtlige spørgsmål fremføres med respekt. Spørgsmål, der indeholder angreb på borgere, politikere eller drejer sig om fortrolige forhold, vil derfor blive afvist af borgmesteren.

 

Spørgsmål, der vedrører sager, der er sat på dagsordenen for dagens byrådsmøde, vil blive afvist. Endvidere afvises spørgsmål, der allerede har været fremsat i samme eller lignende form inden for 6 måneder; dette uanset, om spørgsmålet stilles af en anden person.

 

Borgerne kan ikke stille spørgsmål fra 2 måneder før kommunalvalget. Spørgetiden bortfalder også på de to møder, hvor byrådet behandler kommunens budget.

 

Borgmesteren kan tage ordet fra spørgeren, hvis ovenstående ikke overholdes, ligesom borgmesteren afgør eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med de gældende retningslinier.

 

Det stillede spørgsmål vil typisk ikke blive besvaret i selve spørgetiden, men man vil snarest muligt modtage et skriftligt svar fra den forvaltning, som spørgsmålet vedrører.

 

 

Fremgangsmåde ved mundtlige spørgsmål

 

  1. Borgeren sender en mail til Borgmesterforvaltningen bmf@odense.dk og oplyser, at man ønsker at stille et mundtligt spørgsmål på et bestemt byrådsmøde. Mailen skal sendes senest dagen før det møde, hvor man ønsker at stille spørgsmålet. Man skal oplyse sit navn og adresse samt et tlf.nr., og det skal tydeligt fremgå, hvad man ønsker at spørge om. Borgmesterforvaltningen fremsender mail med praktiske information samt en orientering om behandling af personoplysninger. Borgeren skal senest et kvarter før mødet henvende sig i betjentstuen på Rådhuset.

  2. Borgeren henvender sig til rådhusbetjentene og oplyser, at han/hun gerne vil stille et spørgsmål forud for dagens byrådsmøde. Man skal møde op senest 15 minutter, før mødet starter - altså typisk senest kl. 16.45. Man skal i den forbindelse oplyse sit navn og adresse samt oplysning om, hvad man ønsker at spørge om. Ønsker borgeren ikke at oplyse eller at dokumentere dette, afviser byrådssekretæren spørgsmålet.

Skriftlige spørgsmål

Hvis man stiller et skriftligt spørgsmål til byrådet, skal dette sendes til Borgmesterforvaltningen på bmf@odense.dk med overskriften "Spørgsmål til byrådet". Skriftlige spørgsmål er uafhængige af byrådsmøderne, idet der ikke gives besvarelser på skriftlige spørgsmål på møderne.

 

I lighed med mundtlige spørgsmål skal spørgsmålet vedrøre kommunale forhold og være af generel karakter. Der må altså ikke være tale om meningstilkendegivelser eller ens egen konkrete situation.

 

Spørgsmål vedrørende ens egen konkrete situation sendes direkte til den relevante forvaltning, der svarer borgeren direkte.

 

Borgmesterforvaltningen sørger for at fremsende spørgsmålet til rådmanden og den adm. direktør i den forvaltning, spørgsmålets emne hører under. Byrådets medlemmer orienteres samtidig om spørgsmålet pr. mail. Borgmesterforvaltningen sørger endvidere for at fremsende kvitteringsskrivelse til spørgeren med meddelelse om, hvilken forvaltning spørgsmålet er fremsendt til. 

 

Den pågældende forvaltning svarer spørgeren direkte og fremsender samtidig besvarelse til orientering til byrådets medlemmer. Drejer det sig om spørgsmål om borgerens egne konkrete forhold, orienteres byrådet ikke om forvaltningens svar.

 

Dette reglement træder i kraft den 20. august 2020 og erstatter dermed reglementet fra 2007.

 

Borgmesterforvaltningen