Spring til indhold

Mødedatoer 2006

.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2006
ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 09.00:

17. januar

31. januar
 

14. februar

7. marts

4. april

25. april

9. maj

23. maj

13. juni


15. august
29. august

12. september
19. september

3. oktober
10. oktober

7. november
21. november

5. december

Borgmesterforvaltningen