Spring til indhold

Fraværsliste for Ældre- og Handicapudvalgets møder

.

Ældre- og Handicapudvalget:

Fravær ved møder i 2009:

 

Navn         

Varetagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Peter Rahbæk Juel

     

     

     

     

     

     

     

Torben Hangaard                

5/5
19/5
       2/6
 16/6

               

10/3
25/8 
    6/10
    1/12

     8

Mohammed Mansour                          

    

Lars Havelund

                   

27/1
    19/5
25/8

3

Børge Wagner

       

    22/9

           

    1

Merete Østerbye

    

    

        

    

     21/4

         
            19/5

   
2

Maiken Baagøe           

 22/9

 1

 

Fravær ved møder i 2008:    

Navn         

Varetagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie/Orlov  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Søren Thorsager

     

     

     

     

     

      11/3

1

Torben Hangaard

              

 

   

      

 

  

22/4

17/6

26/8

3

  

Peter Rahbæk Juel                18/11                        

 

 

    
Mohammed Mansour                         

  

Lars Havelund

               

    3/6

  

 1

Børge Wagner

               

    29/1

   

 1

Merete Østerbye

    

    

     6/5

    

    

      17/6

 2

Maiken Baagøe  

4/11

       

1

 

Fravær ved møder i 2007:

Navn         

Varetagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Søren Thorsager

     

     

     

     

     

     

     

Torben Hangaard

 

 

 

 

              

       

 12/6

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

27/3

   8/5

22/5

18/9

 5

 

 

 

     

 

Peter Rahbæk Juel                                        

22/5

20/11

    2

Mohammed Mansour                28/8            

     1

Karsten Kjærby

Chrisitiansen

                   

  30/1

    1

Børge Wagner /

Jack Nielsen

                           
Merete Østerbye

    

    

         3/6

    

    

    

     1

 

 Datoen for fraværet angives. Det bemærkes, at al fravær i perioden fra den 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag".

 

 

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen