Spring til indhold

Spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet.

Du kan nu stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne forud for byrådsmødet.

 

Hvilke spørgsmål kan jeg stille?

Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse. De må ikke relatere sig til dagsordenen for dagens byrådsmøde eller være fremsat, i samme eller lignende form, tidligere end seks måneder efter sidste besvarelse. Se spørgereglementet.  

 

Hvordan gør jeg?

Du kan møde op personligt inden et byrådsmøde eller du kan vælge at indsende dit spørgsmål forud for mødet. Spørgsmål indsendt pr. post eller pr. mail besvares før spørgsmål fra salen. 

 

Hvis du møder personligt op

I forhallen bedes du henvende dig til en af rådhusbetjentene. De vil være behjælpelige med at vise dig til rette sted.  

Spørgetiden afholdes før hvert byrådsmøde med start kl. 17.00 og kan maksimalt vare en halv time. Alle borgere i Odense Kommune kan stille spørgsmål til et byrådsmedlem, og man skal opgive sit navn og adresse når man stiller sit spørgsmål. Byrådsmedlemmet kan vælge at svare med det samme eller give et skriftligt svar senere, hvis det er en sag, der skal undersøges nærmere. 

 

Borgmesteren kan, såfremt spørgsmålet ikke overholder de gældende retningslinier, afvise et spørgsmål. 

 

Hvis du sender dit spørgsmål pr. mail eller pr. brev

Du kan også vælge at indsende dit spørgsmål pr. brev eller pr. mail. Spørgsmålet skal være indsendt senest en uge før byrådsmødet. Skriftlige spørgsmål besvares så vidt muligt på det efterfølgende byrådsmøde. Både spørgsmål og svar bliver efterfølgende lagt på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Spørgsmål fremsendt pr. e-mail sendes til:       

mailto:gc@odense.dk

 

Spørgsmål fremsendt pr. brev sendes til:               

Odense Kommune

Borgmesterforvaltningen

Flakhaven 2

5000 Odense C

 

Husk at mærke e-mails og breve med "mrkt. spørgetid" og skrive dit fulde navn og adresse.

 

Du har fortsat mulighed for at få et personligt møde med borgmesteren og/eller rådmændene ved at henvende dig i den relevante forvaltning.   

 

Ordningen er en del af Odense Kommunes borgerinddragelsespolitik. Det nye reglement for spørgetid i Odense Kommune blev vedtaget i byrådet den 20. juni 2007 til ikrafttrædelse den 1. september 2007.

 

 

Borgmesterforvaltningen