Spring til indhold

Fraværsliste for Byrådets møder

Fraværsliste for Byrådets møder.

Odense Byråd:


Fravær ved møder i 2009.  

   

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jan Boye

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Ahrendtsen

 

 

 

 

 

        

 

Maiken Baagøe

       

    

       

       

       

     

Anker Boye

11/3

    

          

  

  1  

Jenan

Bozo 

            28/1
    9/9
                2
Karsten Kjærby Christiansen

   

   

   

   

   

   

  

Brian Dybro

 

                             

Poul Falck

 

    

   

   

   

26/8   

   

    

Thomas Funding

   

9/9   

   

   

   

Torben Hangaard

   

 

14/1   

   

 

 

Lars Havelund

   

   

   

   

 

  

 

Mai Henriksen

   

 
  

 2/12    

       

11/2  

22/4  

  

Jane Jegind

 

   

    

   

   

   

       

    

Jesper Kinch-Jensen                            
Tina Bue Jensen                

   22/4

   

   

Peter Rahbæk Juel

 

   

   

   

   

    

   

Vivi Kier

 

 6/5

                               1
Lars Chr. Lilleholt                                      
Mohammed Mansour

   

    

   

   

   

   

  

Steen Møller 

 

11/2 og 2/12     

   

   

   

   

Helle Nielsen

       

  

        

       

      

 

   

 

Helge Pasfall                                
Per Berga Rasmussen                            

Anna Rytter

 

   

   

 

   

22/4   

   

  

Erik Simonsen

   

   

   

   

   

    

    

Søren Thorsager

   

   

   

   

  

   

  

Børge Wagner

   

   

   

   

  

       

 

Stina Willumsen

   

 

   

   

   

   

 

Merete Østerbye

   

1/4   

 

   

22/4   

          

1

     


 


Fravær ved møder i 2008.

 

   

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jan Boye

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Ahrendtsen

 

 

 

 

 

        

 

Maiken Baagøe

       

 30/1  

4/6    

    

       

       

       

2     

Anker Boye

   

    

            16/1

  

1    

Jenan

Bozo 

                           
Karsten Kjærby Chrisitansen

   

   

   

   

   

   

  

Brian Dybro

 

                    4/6         1

Poul Falck

 

    

   

   

   

   

   

    

Thomas Funding

   

   

   

   

27/8 

   

Torben Hangaard

   

21/5

4/6 

 

   

   

27/8   

10/9

 

8/10 

Lars Havelund

   

   

   

   

4/6 

  

Mai Henriksen

   

10/9 
  

       

       

4/6  

   

2  

Jane Jegind

 

   

    

   

   

   

       

    

Jesper Kinch-Jensen                            
Tina Bue Jensen         10/9        

    21/5

4/6 

    19/11

   4

Peter Rahbæk Juel

19/11   

   

   

   

   

    

  1 

Vivi Kier

 

 30/1
  26/3

    10/9            4/6              4  
Lars Chr. Lilleholt     16/1                                 1
Mohammed Mansour

   

    

   

   

   

   

  

Steen Møller 

 

18/6  
19/11 

   

   

   

   

Helle Nielsen

       

  

        

       

  7/5     

 

  1 

 

Helge Pasfall                                
Per Berga Rasmussen                            

Anna Rytter

 

   

   

 

   

   

   

  

Erik Simonsen

   

   

   

   

   

    

    

Søren Thorsager

   

   

 5/11  

   

  

   

 1 

Børge Wagner

   

   

   

   

  

       

 

Stina Willumsen

   

10/9 

   

   

   

   

Merete Østerbye

   

   

7/5

21/5

4/6 

   

   

          

 

     


 

   

 

Fravær ved møder i 2007.

  

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jan Boye

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Ahrendtsen

 

 

 

 

 

 9/5

 1

Maiken Baagøe

       

       

     15/8 

       

       

       

      1 

Anker Boye

   

    12/9

           

  28/3

    2

Jenan

Bozo 

                           
Karsten Kjærby Chrisitansen

   

   20/6

    5/12

   

   

   

    2

Poul Falck

 

    29/8

   

   

   

   

   

    1

Thomas Funding

   

   

   

   

    29/8

   

    1

Torben Hangaard

   

12/9

   

   

   

  28/3

9/5

23/5

 

   

4

Lars Havelund

   

   

   

   

12/9

   25/4

9/5

 

 3

Mai Henriksen

   

   

       

       

    12/9

   

    1

Karsten Hønge

    20/6

   

   

   

   

   

 1

Jane Jegind

 

   

    29/8

   

   

   

       

    1

Jesper Kinch-Jensen                            
Tina Bue Jensen                            
Peter Rahbæk Juel

   

   

   

   

   

    23/5

   

1

Vivi Kier

 

                                   
Lars Chr. Lilleholt                                    
Mohammed Mansour

   

    20/6

   

   

   

   

    1

Steen Møller

 

    10/10

     7/11

    29/8

   

   

   

   

    3

Helle Nielsen

       

     17/1

      9/5 

        10/10

       

       

 

   

3

Helge Pasfall                                
Per Berga Rasmussen                            

Anna Rytter

 

   

   

    21/11

   

   

   

    1

Erik Simonsen

   

   

   

   

   

    7/3

    1

Søren Thorsager

   

   

   

   

   10/10 

   

    1

Børge Wagner

   

   

   

   

  10/10

7/11

   21/11

       

  

 

3

Stina Willumsen

   

    21/11

   

   

   

   

        1

Merete Østerbye

   

   

   

 10/10

   

   

  14/2  

 

2

     

 

 

Datoen for fraværet angives. Det bemærkes, at al fravær i perioden fra den 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag"

 

 

Borgmesterforvaltningen