Spring til indhold

Fraværsliste 2023

Fravær i By-og-Kulturudvalgets møder i 2023

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

Navn 1 2 3 4 5 6 Fraværsdage i alt
Andreas Møller              
 Araz Khan      1/2   4/10     2
Claus Skjoldborg Larsen          20/9    1

Maria Brumvig

(Sygemeldt fra den 17/3 til og med den 14/6 2022)

(Sygemeldt fra den 2/8 til og med den 3/11 2022)

(Sygemeldt til og med den 3. februar 2023)

(Sygemeldt frem til og med den 1. maj 2023)

  25/10,
6/12
         2

Michael Eskamp Witek

Stedfortræder for Maria Brumvig fra den 17/3 til og med den 14/6 2022

Stedfortræder for Maria Brumvig fra den 17/8 til og med den 3/11 2022

Stedfortræder for Maria Brumvig til den 3. februar 2023

             
Niclas Turan Kandemir    21/6          1
Søren Freiesleben              
Søren Windel 30/8 1

 

Datoen for fraværet angives.

By- og Kulturforvaltningen