Spring til indhold

Børn- og Ungeudvalget

Her kan du læse om Børn- og Ungeudvalget, medlemmerne, dagsordner, referater etc. Møder afholdes tirsdage kl. 12.30.

Mødedatoer

Fraværsliste

Læs dagsordner og referater fra Børn- og Ungeudvalgets møder

Kompetencefordelingsplan for Børn- og Ungeudvalget

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget


Retningslinjer for foretræde for Børn- og Ungeudvalget

 

Børn- og Ungeudvalgets medlemmer:

Børn- og Ungeudvalget

 

Socialdemokratiet (A) 

Anne-Mette Ebensgaard

Mads Thomsen

Rasmus Ryrberg Høyer

 

Det Radikale Venstre (B)

Susanne Crawley Larsen (formand)

 

Det Konservative Folkeparti (C)

Kristian Guldfeldt (næstformand) (Orlov til og med den 17. april 2023)

Birgitte Nørrelund (Stedfortræder for Kristian Guldfeldt til og med den 17. april 2023)

Rikke Beider

 

Venstre (V)

Mark Grossmann

Børn- og Ungeforvaltningen