Spring til indhold

Børn- og Ungeudvalget

Her kan du læse om Børn- og Ungeudvalget, medlemmerne, dagsordner, referater etc. Møder afholdes tirsdage kl. 12.30.

Mødedatoer

Fraværsliste

Læs dagsordner og referater fra Børn- og Ungeudvalgets møder

Kompetencefordelingsplan for Børn- og Ungeudvalget

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget


Retningslinjer for foretræde for Børn- og Ungeudvalget

 

Børn- og Ungeudvalgets medlemmer:

Børn- og Ungeudvalget

 

Socialdemokratiet (A) 

Anne-Mette Ebensgaard

Mads Thomsen

 

Det Radikale Venstre (B)

Susanne Crawley Larsen (formand)

 

Det Konservative Folkeparti (C)

Kristian Guldfeldt (næstformand)
Rikke Beider

 

Socialistisk Folkeparti (F)

Abdirashid Abdi (Orlov fra d. 29. september til d. 1. december 2022)

Ditte Helene Rasmussen (stedfortræder for Abdirashid Abdi til d. 1. december 2022)

 

Venstre (V)

Mark Grossmann

Børn- og Ungeforvaltningen