Spring til indhold

Fraværsliste for 2019

Fraværsliste for By- og Kulturforvaltningens møder i 2019.

Årsag:

1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
7) Samlet antal fraværsdage

 

 
Tabel over udvalgets fravær
Navn

1

2 3 4 5 6 7

Anders W. Berthelsen

Claus Houden

 7/5  25/6
26/11
 3 

Jane Jegind

 26/3  1

Kristian Guldfeldt (sygemeldt fra den 13/11 2019 til den 19/1 2020)

12/11  1
Tommy Hummelmose (stedfortræder for Kristian Guldfeldt fra 13/11 2019 til 19/1 2020)                

Maria Brumvig (sygemeldt fra den 22/10 til den 31/12 2019)

 9/4 12/6  2

Michael Lind Olsen (stedfortræder for Maria Brumvig fra 22/10 til 31/12 2019)

             

Mathilda Printzlau-Paulsen (udtrådt af byrådet pr. 5/9 2019)

  

 5/2-26/3
20/8

       3

Niclas Turan Kandemir

 9/4
3/9
8/10

3
Søren Freiesleben               
Ulla Chambless (orlov frem til og med 13/2 2019) – udtrådt af byrådet pr. 14/2 2019      

 

 

Datoen for fraværet angives

By- og Kulturforvaltningen