Spring til indhold

Fraværsliste for 2020

Fravær i By-og-Kulturudvalgets møder i 2020

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

 Navn 1 2 3 4 5 6 Fraværsdage i alt
Anders W. Berthelsen              
Christoffer Lilleholt (tiltrådt som medlem pr. 1. september 2020)               
Claus Houden              
Jane Jegind (fratrådt som medlem pr. 1. september 2020)              

Kristian Guldfeldt

(sygemeldt fra 13/11 2019 - 19/1 2020)

  27/10           1

Tommy Hummelmose

(stedfortræder for Kristian Guldfeldt fra 13/11 2019 - 19/1 2020)

             
Maria Brumvig              
Niclas Turan Kandemir    8/12          1
Søren Freiesleben           3/2 1

 

Datoen for fraværet angives.

By- og Kulturforvaltningen