Spring til indhold

Fraværsliste for 2022

Fravær i By-og-Kulturudvalgets møder i 2022

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

Navn 1 2 3 4 5 6 Fraværsdage i alt
Andreas Møller              
 Araz Khan              
Claus Skjoldborg Larsen              

Maria Brumvig
(Sygemeldt fra den 17/3 til og med den 14/6 2022)

(Sygemeldt fra den 2/8 til og med den 3/11 2022)

(Sygemeldt til og med den 3. februar 2023)

             

Michael Eskamp Witek

Stedfortræder for Maria Brumvig fra den 17/3 til og med den 14/6 2022

Stedfortræder for Maria Brumvig fra den 17/8 til og med den 3/11 2022

Stedfortræder for Maria Brumvig til den 3. februar 2023

             
Niclas Turan Kandemir    9/3, 17/8, 30/11          3
Søren Freiesleben              
Søren Windel

 

Datoen for fraværet angives.

By- og Kulturforvaltningen