Spring til indhold

Fraværsliste for 2018

Fraværsliste for 2018.

Årsag:

1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
7) Samlet antal fraværsdage

 

Navn

1

2 3 7

Anders W. Berthelsen

Brian Skov Nielsen

24/4   1

Claus Houden

   24/4        1 

Araz Khan

(stedfortræder for Claus Houden som er sygemeldt frem til 31. december 2018)

             

Jane Jegind

Kristian Guldfeldt

27/2          1
Maria Brumvig           25/9  1 
Niclas Turan Kandemir    

 

 

Datoen for fraværet angives

 

By- og Kulturforvaltningen