Spring til indhold

Besøg de kommunale kirkegårde

Odense har fem kommunale kirkegårde samt begravelsespladsen i Kohaveskoven. Læs også om de historiske gravminder, der knytter sig til kirkegårdene.

Odenses 5 kommunale kirkegårde er desværre ramt af buksbomhalvmøl.

Odense Kommunes Kirkegårde er desværre ramt af skadevoldere i buksbom, der i værste fald kan tage livet af de angrebne planter.

Buksbomhalvmøl

Der er iværksat bekæmpelse af buksbomhalvmøl med det biologiske middel Dipel.
Vi arbejder på at få bekæmpet, mens der endnu er varme i luften, da temperaturen har betydning for virkningen.

Buksbomkvistdød

Der findes ingen biologiske bekæmpelsesmidler, kun manuel fjernelse af angreb.
Vi fjerner angreb i det omfang det er muligt ved hækklipning.
Øvrig bekæmpelse er ikke muligt.

Begge skadevoldere kommer til udtryk ved visne plantedele / planter mange steder på kirkegårdene.

Om de kommunale kirkegårde i Odense

Kirkegårdene i Odense rummer en fortælling om tidligere tider, om mennesker, der har levet engang, og om den udvikling vores samfund har gennemgået. Men kirkegårdene er også et sted, hvor vi kan mindes de mennesker, vi har mistet.

 

Læs om begravelse, bisættelse, valg af gravsted og priser

Odense Kommune sikrer gravminder

 

  

By- og Kulturforvaltningen