Spring til indhold

Om Arbejdsklausulen

Her kan du læse om den fælles fynske arbejdsklausul.

Billede som viser logo Odense mod social dumping

Hvad er Arbejdsklausulen?

Arbejdsklausulen er en fælles fynsk arbejdsklausul.


For at modvirke social dumping og sikre en konkurrence på lige vilkår i erhvervslivet anvender vi Arbejdsklausulen i vores kontrakter for Odense Kommune.

Arbejdsklausulen stiller krav til alle leverandører i Odense Kommune om, at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.


Det betyder, at du som entreprenør eller leverandør skal skrive under på, at du og dine eventuelle underleverandører overholder dansk lovgivning og gældende danske kollektive overenskomster (løn, ferie, pension, arbejdstid m.v.), når du udfører arbejde for os.

Det er en betingelse, at du som leverandør acceptere Arbejdsklausulen, for at du kan foretage arbejde for kommunen.

 

 

Kædeansvar på Arbejdsklausulen:

Der er indført et kædeansvar overfor leverandører i Odense Kommune. Dette betyder at hovedleverandøren har ansvaret for, at alle underleverandører også overholder kravene i Arbejdsklausulen.


Kædeansvaret på Arbejdsklausulen betyder, at alle der arbejder på kontrakten skal overholde vilkårene i klausulen. Også underleverandørenes eventuelle underleverandører.  


Du skal derfor sikre dig som hovedleverandør, at dine underleverandører er orienterede om, hvilke løn- og arbejdsvilkår der gælder for opgaven. Du er også forpligtet til at sikre dig, at Arbejdsklausulens forpligtelser indgår i de kontrakter, som du indgår med dine underleverandører.

Hvis dine underleverandører bryder vilkårene i Arbejdsklausulen, har både du og din underleverandør et ansvar. Det betyder, at du som hovedleverandør også hæfter for overtrædelser fra din underleverandør.

 

 

Dokumentation:

Vi kan stille krav om, at du dokumenterer, at arbejdsklausulen bliver overholdt. Den ønskede dokumentation vil typisk være:

  • Ansættelseskontrakter
  • Lønsedler
  • Arbejds-/timesedler
  • e-indkomst-indberetninger
  • Kopi af bankudtog

Anden dokumentation kan også komme på tale, idet det drejer sig om at klarlægge, om du overholder vilkårene i arbejdsklausulen.

 

 

Brud på arbejdsklausulen:

Hvis du bryder vilkårene i arbejdsklausulen, kan du risikere at blive pålagt en bod eller blive udelukket fra at arbejde for Odense Kommune i en periode. Dette gælder uanset om du er direkte leverandør eller underleverandør.

 

Borgmesterforvaltningen