Spring til indhold

Udbud af landbrugsarealer

Ledige græsningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2024-2030 med krav om økologisk drift.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ledige græsningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2024-2030, med krav om økologisk drift:

 

Som det fremgår af betingelserne, skal tilbuddet afgives i kr./ha.

 

Udbudsmaterialet kan også rekvireres hos Odense Kommune - Kari Hallas-Møller på tlf. 5119 2729 eller pr. mail karvh@odense.dk

 

Tilbudsformularer skal sendes digitalt til bkfsalgsaftaler@odense.dk.

 

Tilbudsformularer skal være Odense Kommune i hænde senest den 20. marts 2024.

 

Odense Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, eventuelt helt at forkaste disse.

By- og Kulturforvaltningen