Spring til indhold

Kontrolenheden mod social dumping

I Odense Kommune ønsker vi at komme social dumping til livs og derfor har Byrådet nedsat en Kontrolenhed under Udbud & Kontraktstyring til at varetage dette. Kontrolenheden arbejder for at sikre, at leverandører til kommunen overholder arbejdsklausulen, der stiller krav til leverandører om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår. 

Hvad er social dumping? 

Social dumping er når: 

- Udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver uden at overholde danske love og regler.

- Udenlandsk arbejdskraft arbejder med løn og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau.

 

Kender du dine rettigheder? og kan du svare ja til disse spørgsmål:

Får du den rigtige timeløn?

Får du pension?

Får du tillæg?

Hvis ikke, kan du anmelde social dumping. 

 


 

Hvad kan du gøre mod social dumping?

Har du mistanke om social dumping på din arbejdsplads eller andre steder i Odense Kommune, er du velkommen til henvende dig ved at ringe eller skrive.

Ring til Hotline 30 60 06 07 (henvendelse kan ske anonymt)
eller skriv på e-mail: socialdumping@odense.dk

Du kan også udfylde formularen Anmeld social dumping (henvendelse kan ske anonymt).

 

 


Kontrolenhedens indsats mod social dumping

  • Når Kontrolenheden har modtaget en anmeldelse, tager vi ud og besøger det sted, som er anmeldt. Her tages stilling til arbejdsforholdene og yderligere oplysninger indhentes.
  • Efter besøget vurderes de nye oplysninger og det afgøres, hvorvidt der foregår noget mistænksomt/mulig social dumping. 
  • Hvis der er mistanke om social dumping samles yderligere relevant dokumentation i henhold til Arbejdsklausulen, som herefter gennemgås systematisk. 
  • Når Kontrolenheden har analyseret dokumentationen, vil der blive aflagt rapport. Der laves en skitsering af mulige scenarier for det videre forløb. Det er kontraktejer, der alene afgør, hvilke tiltag der skal i gangsættes.

 

 

 


 

Hvem er Kontrolenheden?

Kontrolenheden er en del af Borgmesterforvaltningen.

Vi har kontor på Rådhuset og hører under Økonomi og Effekt, Udbud og Kontraktstyring.

 

 

Kontrolenheden består af:

Vi er et team bestående af tre engagerede medarbejdere.

Dorthe er teamets jurist og varetager gennemgangen af det indhentede materiale.

Nicolai er Kontrolenhedens konsulent, eller med andre ord "manden i marken", han foretager kontrolbesøg på Odense Kommunes projekter.

Kontrolenheden har også en studentermedhjælper, som assisterer Kontrolenheden med diverse opgaver. 

 

 

Dorthe Frost Høegsberg

Teamkoordinator

E-mail: dorhg@odense.dk

Mobil: +45 61 34 56 25

 

Axel Nicolai Nordqvist

Konsulent

E-mail: axenn@odense.dk

Mobil: +45 21 63 12 18 

 

Ina Christiane Andersen

Studentermedhjælper

E-mail: inaca@odense.dk

Mobil: +45 20 59 78 27 

 

 


 

 

Hvor tilbydes vores assistance?

Vi tilbyder vores assistance til de øvrige fynske kommuner via Borgmesterforum Fyn.

 

Vores assistance benyttes for nuværende i disse fynske kommuner: 

Assens

Kerteminde

Nyborg

Svendborg

 

Endvidere benyttes vores assistance hos følgende kommunale selskaber:

Fjernvarme Fyn

Odense Letbane

Odense Renovation

Vandcenter syd

 


 

Borgmesterforvaltningen