Spring til indhold

Kontrolenheden

Byrådet i Odense Kommune har nedsat en Kontrolenhed, der arbejder for at sikre, at leverandører til kommunen overholder arbejdsklausulen, som stiller krav til leverandørerne om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår.

Kontrolenhedens indsats

  • Når Kontrolenheden modtager en anmeldelse, tager vi ud og besøger det sted, som er anmeldt. Her kigger vi på arbejdsforholdene, og der indhentes yderligere oplysninger.
  • Efter besøget vurderer vi de nye oplysninger og det afgøres, om der foregår noget mistænksomt/mulig social dumping.
  • Hvis der er mistanke om at Arbejdsklausulen ikke overholdes, indsamler vi yderligere relevant dokumentation i henhold til Arbejdsklausulen.
  • Når Kontrolenheden har analyseret dokumentationen, vil der blive aflagt en rapport. Her laves en skitsering af mulige scenarier for det videre forløb. Det er kontraktejer, der alene afgør, hvilke tiltag der skal i gangsættes.

 

Anmeld social dumpunkt

 

 


 

Hvem er Kontrolenheden?

Kontrolenheden er en del af Borgmesterforvaltningen.

Vi har kontor på Rådhuset og hører under Økonomi og Digitalisering, Udbud og Kontraktstyring.

 

 

Teamet i Kontrolenheden:

Vi er et team bestående af fire engagerede medarbejdere.

Dorthe, Linda og Ina er teamets jurister, som varetager gennemgangen af det indhentede materiale.

Nicolai er teamets konsulent, eller med andre ord "manden i marken", og han foretager kontrolbesøg ude på projekterne.

 

 

 

Dorthe Høegsberg Wittenkamp

Teamkoordinator

E-mail: dorhg@odense.dk

Mobil: +45 61 34 56 25


Linda Jensen

Specialkonsulent

E-mail: lxjen@odense.dk

Mobil: +45 21 15 09 27 

 

Axel Nicolai Nordqvist

Konsulent

E-mail: axenn@odense.dk

Mobil: +45 21 63 12 18 

 

Ina Christiane Andersen

Konsulent

E-mail: inaca@odense.dk

Mobil: +45 20 59 78 27 

 


 

Hvor tilbydes vores assistance?

Vi tilbyder vores assistance til de øvrige fynske kommuner via Borgmesterforum Fyn.

 

Vores assistance benyttes for nuværende i disse kommuner: 

Assens 

Nyborg

Svendborg

Høje Taastrup

 

Endvidere benyttes vores assistance hos følgende kommunale selskaber:

Fjernvarme Fyn

Odense Letbane

Odense Renovation

Vandcenter syd

 


Hvad er social dumping? 

Social dumping er når: 

Udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver i Danmark, hvor arbejdskraften der udfører opgaverne får en langt lavere løn og har ringere arbejdsvilkår end deres danske kollegaer.

 

 


 

Hvad kan du gøre mod social dumping?

Du kan anmelde social dumping her

Anmeld social dumping

 

 

Borgmesterforvaltningen

Kom hurtigt til