Spring til indhold

Aktuelle udbud

Denne oversigt indeholder alle igangværende udbud, som der aktuelt kan bydes på.

Du skal som leverandør være opmærksom på, at oversigten ikke nødvendigvis indeholder udbud, der gennemføres i indkøbsfællesskaber. Dette skyldes, at vi i disse udbud ikke kender de endelige tidsplaner, ligesom anmodning om udbudsmaterialet skal ske gennem indkøbsfællesskabet. Det anbefales fortsat at holde sig orienteret på Udbud.dk eller lignende.

Adgang til udbudsmaterialet sker gennem Odense Kommunes udbudssystem, og kan først ske, når udbuddet er annonceret i EU-Tidende