Søg indflydelse via vores advisory board

Oplever din virksomheder udfordringer i forhold til at blive eller være leverandør til Odense Kommune? Og ønsker din virksomhed at få indflydelse på Odense Kommunes indkøbsstrategi? Så meld dig til vores advisory board.
.

Der er nu åbnet op for tilmeldingen til det næste Advisory Board, som vil blive udvalgt i slutningen af februar/starten af marts, 2019. Deadline for tilmelding er mandag d. 25. februar 2019 kl. 08:00.

Tanken med vores Advisory Board er at skabe et forum for en overordnet dialog om udbud og indkøb mellem os (som indkøber) og jer (som virksomheder). Boardet sammensættes for ét år ad gangen, og i denne periode indkaldes der til 3 møder. Vi ønsker, at 8 virksomheder skal være repræsenteret i boardet, og vi udvælger disse 8 virksomheder således at forskellige brancher, typer og størrelser af virksomheder er repræsenteret. På leverandørdagen, som finder sted d. 19. februar 2019, vil der blive sat nogle ord på, hvordan vores første år med et Advisory Board er forløbet. For tilmelding til leverandørdagen, klik da på ”Leverandørdag” i menuen til venstre.

Formålet med Advisory Board er at skabe et endnu bedre samarbejde mellem Odense Kommune og erhvervslivet ved bl.a. at optimere udbuds- og indkøbsprocesser, forsøge at gøre det mere attraktivt for mindre virksomheder at blive leverandør til kommunen, diskutere hvordan man får udbredt socialøkonomiske virksomheder og lignende. Derudover vil Advisory Board møderne også bruges til at diskutere nogle af vores nye tiltag, så vi kan få leverandørernes syn på disse inden det tages i brug i praksis. Derudover vil møderne været præget af generel snak omkring, hvad der fungerer godt og mindre godt.


Hvis du ønsker at repræsentere din virksomhed i dette Advisory Board, så send en mail til Luca på lukap@odense.dk, hvor du skriver hvilken virksomhed du kommer fra, og hvad dit navn er – i emnefeltet skrives: ’Ansøgning til Advisory Board’. Der skal kun tilmeldes én person pr. virksomhed.

Spørgsmål og generelle henvendelser omhandlende vores Advisory Board kan rettes til Luca på lukap@odense.dk.

Opdateret 05-02-2019

Borgmesterforvaltningen