Spring til indhold

Søg indflydelse via vores advisory board

Advisory Board 2019 er blevet sammensat!
.

Tak til alle virksomheder, som har vist interesse for Odense Kommunes Advisory Board. Interessen har i år været stor, så der har været god mulighed for at sammensætte et Advisory Board med virksomheder fra forskellige brancher og af forskellig størrelse. Dog har det betydet, at mange virksomheder er blevet valgt fra, hvilket har været et svært valg. Alle virksomheder, som har vist interesse for Advisory Boardet er blevet underrettet pr. mail.

 

Om Advisory Board:

Tanken med vores Advisory Board er at skabe et forum for en overordnet dialog om udbud og indkøb mellem os Odense Kommune og erhvervslivet. Boardet sammensættes for ét år ad gangen, og i denne periode indkaldes der til 3 møder. Advisory Boardet består af 8 repræsentanter fra hver deres virksomhed, som udvælges således at forskellige brancher, typer og størrelser af virksomheder er repræsenteret.

 

Det overordnede formål med Advisory Board er at skabe et endnu bedre samarbejde mellem Odense Kommune og erhvervslivet ved bl.a. at optimere udbuds- og indkøbsprocesser, forsøge at gøre det mere attraktivt for mindre virksomheder at blive leverandør til kommunen, diskutere hvordan man får udbredt socialøkonomiske virksomheder og lignende. Derudover vil Advisory Board møderne også bruges til at diskutere nogle af vores nye tiltag, så vi kan få leverandørernes syn på disse inden det tages i brug i praksis. Derudover vil møderne været præget af generel snak omkring, hvad der fungerer godt og mindre godt.

 

Spørgsmål og generelle henvendelser omhandlende Odense Kommunes Advisory Board kan rettes til Luca på lukap@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen