Spring til indhold

Advisory board

Fokus på leverandørsamarbejde

Odense Kommune ønsker at øge fokus på leverandørsamarbejdet, og håber herigennem, at flere virksomheder oplever en større tilfredshed i deres relation til kommunens indkøb og udbud.

 

I januar 2022 gav Odense Kommunes Økonomiudvalg deres opbakning til en ny model for, hvordan samarbejdet mellem Udbud & Kontraktstyring og kommunens leverandører skulle styrkes.

 

Odense Kommune har i forlængelse af denne beslutning, etableret en overordnet dialog med erhvervslivet gennem sit Advisory Board. Her mødes kommunens fagkompetencer med private virksomheder for sammen at optimere udbuds-og indkøbsprocesser, drøfte løsningsmuligheder og afprøve nye ideer. 

 

Advisory Board er eksternt, fast repræsenteret af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fynsk Erhverv, mens forskellige virksomheder kan deltage ad hoc i konkrete temamøder.

Kommunens Advisory Board mødes 2-3 gange årligt og vil i fællesskab tilrettelægge temamøder og leverandørdage. 

 

Odense Kommune håber herigennem løbende at få opdateret sin viden om ny teknologi og nye markedsmuligheder – og vil gennem nye partnerskaber kunne bidrage til løsning af eksisterende og kommende udfordringer.

 

Spørgsmål og generelle henvendelser omhandlende Odense Kommunes Advisory Board kan rettes til Udbud & Kontraktstyring: udbud@odense.dk

Borgmesterforvaltningen