Spring til indhold

Indkøbs- og udbudspolitik

Odense Kommunes byråd besluttede i november 2022 en ny indkøbs- og udbudspolitik for perioden 2023-2027.

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal sætte en strategisk ramme omkring kommunens indkøb i årene 2023-2027. Politikken indeholder hermed Odense Kommunes vision og retning på indkøbsområdet.

Formål med indkøbs- og udbudspolitikken er at sætte indkøb ind i en mere bæredygtig og etisk ansvarlig retning samt at tænke indkøb ind i kerneforretningen som et fælles ansvar og dermed skabe mere værdi for pengene. Politikken søger herigennem både at understøtte kommunens forvaltninger i deres hverdag, samtidigt med at en efterlevelse af politikken vil fremme forskellige politiske dagsordner, såsom mere økologi, mindre kemi samt flere i beskæftigelse.

Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for alle indkøb og udbud i Odense Kommune. Indkøbs- og udbudspolitikken retter sig dermed både mod kommunens ansatte, men ligeledes i høj grad mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og udbud.

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er delt op i 4 temaer, som dækker over Økonomi, Etik i indkøbet, Grøn omlægning af forbrug samt Cowork.

Læs om Odense Kommunes: Indkøbs- og udbudspolitik.Borgmesterforvaltningen