Spring til indhold

Aktuelle markedsdialoger

Her finder du de aktuelle markedsdialoger, som Odense Kommune gennemfører i
forbindelse med afdækning af forskellige emner og input fra markedet.

Odense kommunen gennemfører så vidt muligt markedsdialoger i forbindelse med udbud af konkrete indkøbsområder. Vi søger hermed at få markedets input og perspektiver, og dermed opnå fælles forståelse af behov og markedets muligheder for at levere på det konkrete område.

2024

02-05-2024 - 23-05-2024