Spring til indhold

Om Udbud & Kontraktstyring

Udbud og Kontraktstyring varetager koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb og rådgiver hele kommunen i indkøbsspørgsmål.

Arbejdsområder

 • Koordination og projektledelse af udbudsprocesser
 • Rådgivning om udbud, EU-udbud og indkøb generelt
 • Administration af indkøbsaftaler
 • Realisering af effektiviseringsgevinster
 • Indkøbsstrategi og -politikker
 • Udbudsstrategi
 • Vedligeholdelse af elektronisk indkøbsportal og e-handel
 • Overvågning af leverandørmarkedet
 • Styrkelse og koordination af miljøhandleplaner inden for bæredygtige indkøb
 • Dialog med brancheorganisationer og erhvervsliv
 • Dialog med forvaltningsledelser og decentrale indkøbere
 • Udvikling af og indgåelse i indkøbsalliancer (nationalt, regionalt, lokalt)
 • Temamøder og uddannelsesaktiviteter for kommunens indkøbsansvarlige
 • Undersøgelser og analyser vedrørende kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.
Afdelingen har et bredt spektrum af samarbejdspartnere både internt og eksternt. Odense Kommune er medlem af KomUdbud, og Partnerskab for offentlige grønne indkøb

Borgmesterforvaltningen