Spring til indhold

Oplysninger på faktura

.

Fakturaer til Odense Kommune skal ifølge lovgivningen fremsendes elektronisk. På de fakturaer, som Odense Kommunes enheder modtager, skal leverandøren angive følgende oplysninger:

  • CVR- eller SE nummer på afsender af fakturaen
  • Betalingsoplysninger samt oplysninger iht. momsreglerne
  • Institutionens EAN-lokationsnummer (et nummer som entydigt identificerer enheden og fungerer som en slags "elektronisk adresse")
  • Personreference (et krav fra Odense Kommune til leverandøren)
  • Ordre- eller rekvisitionsnummer, hvis dette er oplyst ved ordreafgivelse

Undtagelse (fakturaer som kan fremsendes i papirformat):

  • Faktura vedr. borgerrelateret udgifter, som registreres i fagsystemer
  • Faktura fra udenlandske leverandører
     

Borgmesterforvaltningen