Spring til indhold

Valgplakater

Når der er valg eller folkeafstemning, er der bestemte regler for valgplakater. Læs mere herunder.

Når der er valg eller folkeafstemning, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der er regler for ophængning af vejplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje.

 

Hvornår må valgplakater komme op at hænge?

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen.

Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

 

Hvor må plakaterne hænge?

På kommune- og statsveje må der kun hænges valgplakater op på følgende:

 • Lysmaster
 • Hegn
 • Vejtræer
 • Elmaster
 • Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv.
  (A-skilte kræver tilladelse efter vejlovens § 80)

På private fællesveje i byer eller bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på lys- eller elmaster.

 

Sådan skal valgplakaten hænges op

Valgplakaten skal være hængt op:

 • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)
 • så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden
 • Valgplakaterne skal forsynes med navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne kan stå på bagsiden.

 

Hvis plakaterne hænger ulovligt

Plakater, der hænger ulovligt, kan vejmyndigheden påbyde nedtaget inden for 24 timer. Der er også regler for, hvornår de kan fjernes akut.


Brug Giv et tip til at gøre os opmærksomme på fx ulovligt opsatte plakater. Giv et tip findes som app i App Store eller Google Play. Du kan også bruge www.odense.dk/tip.

 

Hvornår skal valgplakaterne tages ned?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.), skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

 

Du kan bruge Giv et tip til at gøre os opmærksomme valgplakater, der ikke er taget ned. Giv et tip findes som app i App Store eller Google Play. Du kan også bruge www.odense.dk/tip.

For yderligere info om valgplakater:

Vejdirektoratet har samlet alle regler og vejledninger til valgplakater på deres hjemmeside.

Valgplakater på vejarealer - Vejledning om opsætning af valgplakater (udgave september 2021)

By- og Kulturforvaltningen