Spring til indhold

Valgplakater

Kandidater til valget må hænge valgplakater op i Odense Kommunes lysmaster fra udskrivningen af valget.

Når der er valg, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der findes regler for ophængning af vejplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje. Reglerne finder du på Vejdirektoratets hjemmeside.

 

Hvornår må valgplakater komme op at hænge?

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

 

Hvor må valgplakaterne hænge?

Valgplakater på vejareal må kun hænge op på følgende:

  • Lysmaster 
  • Hegn 
  • Vejtræer 
  • Elmaster 
  • Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv.  (A-skilte kræver tilladelse efter vejlovens § 80)

Sådan skal valgplakaten hænges op

Valgplakaten skal være hængt op:

  • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)
  • så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
  • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden

Valgplakaterne skal forsynes med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne kan stå på bagsiden.

 

Hvis plakaterne hænger ulovligt

Der er helt særlige regler for, hvordan plakaterne må hænge. Der er også regler for, hvornår de kan fjernes akut. Det kan man læse meget mere om i Vejdirektoratets vejledning til opsætning af valgplakater.

 

Regler og vejledning for ophængning af valgplakater

Vejdirektoratet har samlet alle nødvendige regler og vejledninger på deres hjemmeside.

By- og Kulturforvaltningen