Spring til indhold

Skilte til butik, erhverv, klinik o.l.

Hvor og hvordan må jeg placere skilte til min butik, klinik o.l.?

Reglerne for, hvordan og hvor man må skilte og udstille varer på fortove, gågader o.l. fremgår af Odense Kommunes fodgængerregulativ

 

Regler for skilte – kort fortalt:

  • Skilte må max være 120 cm høje, de må ikke have skarpe kanter, og de må ikke kunne vælte i blæsevejr.
  • Skilte og varer må placeres langs egen facade max 80 cm fra butiksfacaden.

 

Derudover gælder det at:

  • På fortovsarealer skal der altid være mindst 180 cm fri passage for fodgængere. Er fortovet for smalt, er der altså ikke plads til skilte eller vareudstilling.
  • I gågader og på fortovsarealer skal der altid være min. 120 cm mellem skilte eller vareudstillinger og faste genstande som træer, skilte, lamper, bænke og andet byudstyr.
  • Der skal i gågaderne være mindst 4 meter fri passage over til genboens skilte og vareudstillinger. Så på meget smalle gader er der ikke plads til skilte eller vareudstilling.
  • Der skal være en afstand på 40 cm til døre og porte.
  • Skilte og varer må stå ude fra kl. 10 og skal tages ind ved lukketid. 
  • Skilte må kun anbringes løst – uden indgreb i belægningen. 

By- og Kulturforvaltningen