Spring til indhold

Ansøgning om stadeplads i gågaden

I Odense er der en række stadepladser, som kan benyttes til forskellige formål. Blandt andet har vi stadepladser i gågaden til salg af husflidsprodukter, opstilling af tombolaer og plancher og til pølseboder.

For at få tilladelse til ovennævnte skal følgende overholdes.

1. Sælgeren skal registreres ved Toldvæsenet.
2. Nærværende tilladelse skal forefindes på stadepladsen.
3. Al handel skal foregå i normal forretningstid inden for det angivne område og må ikke være til gene for omgivelserne.
4. Vejvæsenets og Politiets anvisninger skal følges.
5. Tilladelsen kan til enhver tid inddrages med øjeblikkelig varsel uden nærmere begrundelse.
6. Tilladelsen er personlig og må ikke overdrages til andre. 

Læs reglerne for opstilling af stadeplads 

Brug selvbetjeningsløsningen her på siden og send den til Borgerservice i Borgernes Hus.

By- og Kulturforvaltningen