Spring til indhold

Pølsevognsplads

Sådan søger du om pølsevognsplads i Odense.

Ønsker du at overtage en plads til en pølsevogn på et offentligt areal i Odense, er der en række forhold og regler, som du skal være opmærksom på.

 

Etablering af ny pølsebod på kommunale arealer

Odense Kommune har 6 faste pladser, hvor der er mulighed for at etablere sig med en pølsevogn. Der er for nuværende ingen ledige pladser, og der bliver ikke etableret flere.

 

Er du stadig interesseret i at overtage en eksisterende plads til en pølsebod, kan du, hvis du har en funktionsnedsættelse, blive skrevet på en venteliste:

  • Jobcenter Odense, Job og Funktion, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C, tlf. 63 75 64 64

Vær opmærksom på, at personer med handicap har fortrinsret til at få bevilliget en ledig pølsevognsplads.

 

Du kan også se, om dine ønsker kan rummes med en tilladelse til mobilt gadesalg.

 

Etablering af ny pølsebod på privat grund

Har du planer om at etablere en ny pølsebod på privat grund, skal du gøre følgende:

  • Udvælg et areal, som du mener, vil være velegnet til formålet
  • Kontakt ejeren af grunden, og spørg om tilladelse til at opstille din vogn på grunden
  • Når arealet er godkendt af ejeren, og du har fået en skriftlig tilladelse på, at du må benytte arealet, skal du søge om byggetilladelse til pølsevognen. 

Når du har opnået din byggetilladelse, får du tilsendt en tilladelse til at drive pølsevogn. 

By- og Kulturforvaltningen