Spring til indhold

Fremtoning og udseende

Fremtoning og udseende ved mobilt gadesalg.

Når du driver mobilt gadesalg i Odense, skal du huske:

  • at du ikke må opstille nogen former for løst udstyr på vejareal som fx skilte, parasoller, stole, borde, fakler, kurve 
  • at parasoller, der er fastmonteret på vognen, skal være placeret, så underkanten af parasollen er mindst 220 cm over jordhøjde
  • navn og CVR.-nr. skal fremgå på vognen på et sted, der er iøjefaldende for kunderne
  • at parasoller ikke må være udslået, når vognen er i bevægelse
  • at køretøjet skal opfylde færdselslovens krav og godkendes af vejmyndigheden i Odense Kommune
  • at du ikke må spille nogen former for musik, råbe eller ringe med klokke for at tiltrække opmærksomhed

By- og Kulturforvaltningen