Spring til indhold

Kunstnerisk klatrevæg

Nyt smukt kunstværk indbyder til bouldering.

Muren du står ved er bagsiden af Albani-bryggeriet, og i det oprindelige murværk findes en række buer, som følger bygningens længde. 

 

Dog er der cirka 17 meter væg, der er en ensartet flade, og som er trukket lidt ud fra den øvrige mur. Den oprindelige intention med denne flade var, at der skulle skabes et murmaleri. Idéen var rigtig god, for på den modsatte side af Odense Å ligger å-stien, og alle de forbipasserende, ville kunne nyde synet af et evt. murmaleri. 

 

I 2016 kom der en stibro over Odense Å, som har gjort adgangen til det lille grønne område syd for åen mere tilgængelig, og med støtte fra Nordea-fonden og Odense Bys Kunstfond har Odense Kommune realiseret den oprindelig idé i form af en kunstnerisk klatrevæg. Klatrevæggen stod færdig i 2016. Ideen

Idéen til den kunstneriske klatrevæg er udviklet af keramik- og produktdesigner Jacob Skov og mønsterkompositionen er udviklet af tekstildesigner Maria Kirk Mikkelsen i samarbejde med brugere fra lokale klatre- og boulderklubber.  

Ideen til denne klatrevæg fik Jacob Skov tilbage i 1999, hvor han var meget optaget af klatring. Han havde sine klatresko med rundt i forskellige byer og i naturen, og han søgte på internettet, efter steder han kunne klatre. Men det var sparsomt med muligheder, og han fik en stor lyst til at lave et kunstnerisk projekt, der kunne indtage byrummet på flere niveauer med æstetik og fysisk aktivitet.  

Inspirationen til projektet kom, da han så et billede af den hollandske kunstner M.C. Escher. Billedet viste et fantastisk rum dannet af ligesidede trekanter, hvor væggene foldede sig ud i rummet ligesom en klippevæg. 

Idéen med at bruge den ligesidede trekant kombineret med en speciel teknik i forhold til tilblivelsen af flisen giver et uendeligt antal muligheder i klatrevæggens form og reliefmønster, hvilket har gjort det muligt at skabe et fantastisk værk til klatring. 

Tekstildesigner Maria Kirk Mikkelsen har skabt komposition og mønster til klatrevæggen med inspiration i vand og klipper. På afstand opleves de ydre former og det sorthvide mønster, mens relieffet træder frem på nært hold, og smukke skygger kastes på den hvide bund.

 Fliserne

Klatrevæggen består af trekantede fliser af brændt stentøjsler. De er uglaseret, hvilket gør dem mindre skrøbelige overfor slag, da de er gennemfarvet. 

Der er stærke referencer til en klassisk keramisk vægudsmykning med reliefeffekt, hvor de grafiske mønstre kan ses på lang afstand på grund af skala og stor valørkontrast, mens relieffet sanses på nært hold og ved brug.   Klatrevæggen er lavet af en næsten sort flise og en hel lys, sandfarvet flise. De sorte og hvide fliser tilføjer noget nyt til den gamle murstensvæg uden at konkurrere eller forgive at være fra samme tid, som bygningen er opført. Der er otte forskellige fliser med hver deres relief, hvor fire af disse fungerer som klatregreb. Det er klatre, der selv har været med til at udvikle to af de fire klatregreb. 

 Komposition 

Kompositionen består af fem væg-elementer, der til sammen udgør hele kunstværket klatrevæggen. De er placeret med brede mellemrum, så det røde murværk træder frem og udgør en del af helheden. 

Formerne på væg-elementerne er en naturlig følge af det isometriske grid, som de trekantede fliser er indskrevet i. Den kunstneriske bearbejdning bryder med de retvinklede-geometriske former, som er typiske for byen og inspirationen er kommer i stedet fra geologiens krystallinske former. 

Inspirationen til kompositionen kommer fra vand og klipper. Vand i form af Odense Å og klipper fra højden at klatre på, hvilket kommer til udtryk på flere niveauer. Farvemønsteret giver et udtryk lig med den flimren, der er i vandets spejling af himmelen og omgivelserne. Relieffet giver en fornemmelse for vandets bølger og krusninger på åen.  

Væg-elementerne refererer til klippernes geologiske verden med kantede former i bestemte vinkler, som man kender det fra krystaller. Vægelementerne er desuden opbygget af endnu mindre elementer nemlig de ligesidede trekanter. 

 
Funktion og anvendelse 

Den kunstneriske klatrevæg har to funktioner. Den fungerer først og fremmest som et kunstværk. Et kunstnerisk indslag ved Odense Å, der gør nysgerrige forbipasserende opmærksomme på, at der på den anden side af åen også er et dejligt lille grønt område. 

Dernæst er det et playspot i form af en klatrevæg, der indbyder til aktivitet ved Odense Å, og det giver de dygtige en mulighed for at komme lidt op i højden og se Odense Å lidt fra oven!  

 

 

Bouldering

I samarbejde med lokale klatrere er grebene placeret i relieffet, så der sker en stigning i sværhedsgraden startende fra højre mod venstre, hvor relieffet går fra vandrette til lodrette forløb. For at få en lang strækning at klatre på, kan klatreren starte i siddende stilling og med fordel også klatre sidelæns. Klatreren kan desuden lave ”ruter”, ved at mærke bestemte greb op med kridt eller lave et "dogme", som f.eks. at han kun må træde på greb, han har brugt med hånden.

 

At klatre uden reb kaldes for bouldering. En ‘boulder’ er et engelsk ord for en stor sten eller klippe, der står frit i landskabet. For de dygtige bouldere er der mulighed for at komme lidt op i højden og se Odense Å fra oven! Klatregrebene på den kunstneriske klatrevæg stopper i fire meters højde. Kunstværket fortsætter over grebene. Der er lagt faldunderlag under den kunstneriske klatrevæg.

 

Den kunstneriske klatrevæg er lavet af Jacob Skov Poulsen, som klatrer (th) sammen med en boulder. Til venstre klatrer eller boulder Jacobs søn.

 

Den kunstneriske klatrevæg set fra stibroen over Odense Å. Det grønne område er blevet åbnet mere op.

 

By- og Kulturforvaltningen