Spring til indhold

Disclaimer og kreditering til Ud i det blå

Herunder kan du se disclaimer og kreditering i forbindelse udidetblå.dk.

Kreditering

De mange gamle sort/hvid fotos der er brugt til at illustrere livet i Odense gennem tiden, er venligst stillet til rådighed af odensebilleder.dk. Farvefotos af af dyr og planter er med få undtagelser stockfotos.

En stor tak til de mange forfattere, fotografer og andre, der har givet os lov til at gengive tekster, fotos og illustrationer vederlagsfrit:

  • Odense Bys Museer (Museum Odense) og Historiens Hus
  • Kurt Due Johansen, Dansk Naturfredningsforening
  • Arnt Christensen, Fynske Lystfiskere
  • Torben Weiland, Fuglestemmer.dk
  • Keld Skytte Petersen, Nordfynsknaturfoto.dk

 

Disclaimer

Alle tekster, der er produceret til udidetblå.dk, må til ikke-kommercielle formål printes, downloades, citeres og anvendes, når forfatter og udgiver (udidetblå.dk,
Odense Kommune) tydeligt angives. Materialet må anvendes frit til ikkekommercielle formål som undervisning, forskning og privat brug.

Ønskes materialet anvendt til kommercielle formål eller publicering skal der rettes henvendelse til Drift og Anlæg på e-mail doa.bkf@odense.dk

En del af billedmaterialet tilhører ikke udidetblå.dk, men rettighedshaverne har givet tilladelse til anvendelsen på hjemmesiden. Denne tilladelse gælder ikke
andres brug af materialet til publicering og/eller kommercielle formål. Enhver anden anvendelse kræver således tilladelse fra den oprindelige rettighedshaver.

Vi har søgt at opspore og indhente tilladelse hos alle rettighedshavere til kildetekster og illustrationer, der er brugt på hjemmesiden. Hvis der er rettighedshavere, vi ikke har kunnet finde frem til, er de meget velkomne til at henvende sig, så vi kan finde en løsning. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet.

By- og Kulturforvaltningen