Spring til indhold

De Hemmelige Haver

Odense Kommune har fået midler fra Nordea-Fonden til at forbedre adgang og oplevelser flere steder langs Odense Å. Ét af stederne har vi kaldt De Hemmelige Haver, fordi haverne har levet deres eget liv uden den store opmærksomhed fra andre end naboerne..

De Hemmelige Haver

Haverne ud til Odense Å er færdige. Adgangen til dem er blevet forbedret, der er blevet ryddet op, og der er lavet flere muligheder for at sidde i haverne og nyde naturen og åen.

 

I haverne finder du frugter og bær, som gerne må spises.

 

Billeder fra haven

 

Billeder fra haven

Bag De Hemmelige Haver 

Odense Kommune har fået midler fra Nordea-fonden til at forbedre adgang og oplevelser flere steder langs Odense Å. Ét af stederne har vi kaldt De Hemmelige Haver, fordi haverne har levet deres eget liv uden den store opmærksomhed fra andre end naboerne.

Haverne kan du se på tegningen - de er markeret med rødt (kommunale arealer). Du kan finde vej med Odense Rundt.

Det eventyrlige ved dette område vil Odense Kommune gerne bevare. Planen går ud på at skabe bedre adgang til åen og med nænsom hånd forbedre adgang til og opholdsmuligheder i haverne. Der vil blive sat skilte op, der fortæller, at det er offentlige arealer, og alle kan gøre brug af arealerne.

 

Plan for De Hemmelige Haver - forslaget

Fælles for de 3 haver er rampenedgangen, som fører gennem tæt skelbeplantning af træer og klippede buske, så alle 3 indgange her om sommeren har karakter af ´huller ´i den grønne mur.

Dette forhold forstærkes ved alle 3 haver i forslaget. Man ankommer gennem grønne tunneler i forskelligt udtryk.

 

Alle 3 haver har å-kontakt dels i tilgroet åbrink, dels i åbne spots med direkte å-kontakt og dels ved at man kan se åen fra haverne mere eller mindre.
Dette å-udsyn skal forstærkes i alle 3 haver.

 

Man kommer ind i haverne gennem smal grøn passage, der for Æblelunden og Rodzonens have åbner sig i grønne haverum til forskelligt ophold og med å-udsigt. I Vildnissets have skal man under buske, træer og klatrende planters frodighed ´arbejde´ sig frem til å-oplevelsen.

Der tænkes ikke gjort ret meget nyplantning i haverne, men en oprydning, en vækstmæssig soignering med både beskæring, udtynding og rydning. Men haverne har deres karaktertræer, som er udgangspunktet for forslaget af den fremtidige have.


Æblelundens have

Det havemæssige udtryk er adgang ad rampe gennem espaliers med klatreroser, klematis og vin til en afgrænset græsplæne med gamle og nye æbletræer.

Græsplænen afgrænses i cirkelslag af et bærbusket af hindbær, ribs, solbær og stikkelsbær underplantet med jordbær.

Græsset holdes som pæn græsplæne.

Træplateau mod åen giver ophold her tæt på vandfladen.


Rodzonens have

Haven er kanoernes landingssted og græsplæne med eksisterende træer. Her er opstillet aflange brændestabler, der med deres opsætning giver haven et særligt udtryk.
Brændestablerne har deres egen urteplantning, som anvendes som et plantningsmæssigt element.
Der er bålplads, der er trædæk til kanoer tæt på å-vandet, og der er smalle adgange ind til Vildnissets have mod øst.

Der kan klatres på den store rod i vandkanten, og der er et lille plateau at sidde på tæt på åen i havens østlige del, hvor der har været udhus.


Vildnissets have

Haven er labyrintagtigt i sit plantningsmæssige udtryk, og i soignering og udtynding i denne have lægges vægt på fortsat at bevare uoverskueligheden og gøre haven endnu mere hemmelig. Der er dog en udfordring i at holde stikkende brombær nede, og fremme klematis og humle.
Stierne i denne have er trådte jordstier evt. belagt med træflis. Der er adgang gennem ´urskoven ´ frem til Odense Å.

Der kan evt. opsættes stor gynge her tæt ved åen i stedet for bænk.

Det må være et dejligt sted at sidde og gynge og se ud på åen.By- og Kulturforvaltningen