Spring til indhold

De fede foreningsfaciliteter

Fundraisingkursus med fokus på foreningens faciliteter. Hvordan kommer I fra A - Å

Dekorativt billede

Tilbygning, ombygning eller renovering

Har du eller din forening et projekt, som I gerne vil i gang eller videre med? - Så har vi hjælpen klar.

To dage med undervisning i fundraising om foreningsfaciliteter - du bliver helt sikkert dygtigere til at søge penge!

På dette kursus har vi engageret professionel fundraiser og foreningsudvikler Torben Stenstrup til at undervise. Torben har skrevet bogen "Tak for donationen, Hr. Fond", som du får med hjem efter gennemført kursus. Torben hjælper foreninger landet over med oplæg, kurser og rådgivning om fundraising. .

Desuden deltager Foreningsværkstedets egen fundraiser og indehaver af fundraiserfirmaet Optimist.nu Torben Bürgel Nielsen, så I får den meste kompetente hjælp til jeres projekt på kurset og bagefter. 

På dette kursus kommer du godt gennem teori og praksis med eksempler fra den virkelige verden. Undervejs sætter vi fokus på at udvikle og beskrive jeres projekt, så det i højere grad tiltrækker fonde og puljers opmærksomhed.

Vi vil også fortælle om, hvordan fonde og puljer arbejder, hvem det vil være mest oplagt at søge til jeres projekt, og hvordan en konkret ansøgning kan udformes. Kurset ligger i slutningen af august, så både 2:1 puljen og Bydelspuljen i Odense Kommune eventuelt kunne være relevante at søge. 

Indhold på kurset

  • Foreningens adgang til lokaler og anlæg som kan være egne, lejede eller kommunale. Hvilker ruter skal forfølges for at udvikle på rammerne. 
  • Hvordan skal de fede foreningsfaciliteter se ud? - det kan være engagerende mødesteder, målgrupper, beliggenhed, tilgængelighed, aktiviteter, funktionalitet og bæredygtighed med videre. 
  • Den gode projektbeskrivelse med tegninger, budget og centrale opmærksomhedspunkter mv. 
  • Synliggørelse af drømme projektet overfor kommunen og positionering til puljemidler
  • Ansøgning om midler fra fonde og puljer
  • Projektering, aftaler med entreprenører, tilladelser og planlægningsarbejde
  • Tips, tricks og gode pointer om vejen til foreningens drømmefacilitet

Det er en god ide, hvis I har gjort jer konkrete tanker om et byggeprojekt, og det kan f.eks. være en tilbygning, en ny træningsbane eller et stort byggeprojekt. I løbet af kurset kaster vi det hele op i luften og finder de bedste elementer og greb til en succesfuld proces frem til realisering af foreningens drømmeprojekt for de fede foreningsfaciliteter. 

Det vil være rigtigt godt, hvis I deltager to fra samme forening, men det er ikke en forudsætning. Dog, er det en forudsætning, at du/I medbringer et konkret projektidé, som du/I vil arbejde med. Der kan dog maks. deltage 3 fra samme forening. 

Dato, tid og sted:

Kurset afvikles fredag den 30. august 2024 kl. 15.00 - 21.00 og lørdag kl. 09.00 - 15.00.

Kurset afvikles i Odense Eventyr Golfklubs lokaler på Falen 227, 5250 Odense SV. 

Tilmelding

Tilmelding foregår online på dette link - maks. tre personer fra samme forening. 

 

Alle deltagerne medbringer:

  • Idé til konkret, relevant projekt, der mangler midler, i deres forening
  • PC´er

Afbud

Afbud kan forekomme. Hvis du melder afbud skal det ske med en sms på tlf. 51777407.

Husk af angive navn og forening. Hvis du udebliver uden afbud så koster det 500 kr. i gebyr. Fritid og Folkeoplysning sender en faktura til foreningen. Hvis du melder afbud senere end 48 timer før kurset, så vil det ligeledes pålagt et gebyr på 500 kr. medmindre du kan sende en anden deltager.

Vi har desværre været nødt til at indfør dette, da for mange bliver væk fra vores kurser mens andre står på venteliste for at komme med.

 

By- og Kulturforvaltningen