Spring til indhold

Bestyrelsens arbejde, opgaver og ansvar

Få klarhed over hvad dit arbejde, dine opgaver og ikke mindst dit ansvar er.

Mand med billede af et paragraf-tegn og løftet finger

Hvad er dit ansvar?

- det ikke er helt lige meget, hvordan man agerer som bestyrelsesmedlem?

Hvis du er valgt til en bestyrelse uanset om det er i en frivillig folkeoplysende forening, en grundejerforening, en frivillig social forening eller andet, så følger der arbejde og et ansvar med.

Det er ikke for at jage en skræk i dig, men alle medlemmer i bestyrelsen skal tage ansvaret på sig. Men, hvilket ansvar? Tag din bestyrelse under armen og bliv klogere på arbejdet.

 

Emner på kurset

Dette er emner, som vi vil komme ind på i løbet af de 4 timer som kurset varer. Der er dog også tid til at få snakket med de øvrige foreninger der er til stede.

 • Foreningen som juridisk størrelse
 • Hvad bestemmer bestyrelsen, og hvad skal generalforsamlingen afgøre?
 • Tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde
 • Bestyrelsens styring af økonomien - det er et fælles ansvar!
 • Hvem hæfter?
 • Hvad er bestyrelsens ansvar?
 • Bestyrelsens rolle ift. frivillig ulønnede - kontrakter, arbejdsmiljø, børneattester, godtgørelser mm.
 • Nogle af de mange andre opgaver - moms, skat, GDPR/personoplysninger, forsikringer

 

Følgende spørgsmål vil blive besvaret undervejs

 • Hvad kan vi i bestyrelsens beslutte, og hvad skal generalforsamlingen afgøre?
 • Hvordan sikrer vi os bedst mod underslæb - det sker ikke kun for naboforeningen?
 • Kan jeg som bestyrelsesmedlem komme til at hæfte for foreningens økonomi?
 • Har vi de forsikringer vi behøver?
 • Vi kender hindanden så godt, hvorfor skal vi så være kritiske overfor manglende regnskabsopfølgning?
 • Hvordan fordeles arbejdet i bestyrelsen?
 • Hvad gør vi, når tingene ikke bliver gjort?
 • Skal man gøre indsigelse til beslutninger, hvis man ikke er enig?
 • og så videre...

Underviser

Underviser er chefjurist fra DGI Steen From Andersen, som vil fortælle om kravene. Steen har afviklet en del kurser for Fritid, Park og Vej, og kursisterne er meget glade for Steens forståelse og tilgang til frivillige.  

Har du/I spørgsmål, så meld dem ind til os!

Send endelig spørgsmål fra jeres bestyrelse til os, så kan vi målrette kurset, og forberede os på disse.


Dato, tid og sted

Tirsdag den 28. maj 2024 kl. 17.00 - 21.00.

Kurset foregår i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus, Ubberudvej 31, 5491 Blommenslyst i mødelokale Kulturzonen. 

 

Forplejning

Vi sørger for, at der er aftensmad. Der vil også være adgang til kaffe, te og vand under hele kurset.

 

Tilmelding

Tilmelding foregår online på denne side - husk, at alle bestyrelsesmedlemmer skal til meldes enkeltvis. 

Der er tilmeldingsfrist på kurset tirsdag den 14. maj 2024 kl. 12.00.


I tilfælde af afbud

Aftenen er fortrinsvis for folkeoplysende foreninger. Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse uden afbud eller afbud senere end 48 timer før vil foreningen blive faktureret for et gebyr på 500 kr.

Desværre har vi været nødt til at genindføre gebyret, da for mange bliver væk uden afbud eller melder afbud samme dag få timer før.

Skulle du mod forventning være nødt til at melde afbud skal det ske til Vivian Glasdam på tlf. 51777407 - gerne en opringning eller sms med navn, foreningsnavn. Du er også velkommen til at sende en anden fra foreningen.

By- og Kulturforvaltningen