Spring til indhold

Oprydning efter nytår

Når raketterne er skudt af, skal du selv feje dit affald op. Se mere herunder.

Når raketter og batterier er skudt af, skal du selv feje det op og smide det ud. Odense Kommunes entreprenør fjerner det store affald, der er til gene for trafikken og kun på prioriterede veje.

 

Hvordan kommer du af med affyret fyrværkeri?

Det affyrede fyrværkeri skal du feje op og lægge i sække, som du kan smide i din affaldsbeholder (restaffald). Du kan også aflevere det brugte fyrværkeri på den nærmeste genbrugsstation i containeren med "Småt brandbart under 1 meter". Se åbningstider her.

 

Hvordan kommer du af med fyrværkeri, der ikke er affyret?

Fyrværkeri, der ikke er affyret, skal du aflevere som farligt affald. Se, hvor du skal aflevere dit ubrugte fyrværkeri.

By- og Kulturforvaltningen