Spring til indhold

Ring 3 vest

Odense Kommune har skabt mulighed for, at der kan anlægges en 7,5 km trafikvej vest om Odense - den såkaldte Ring 3 Vest.

Vejen er udlagt som en interessezone for en fremtidig vej i kommuneplanen. Der er ikke pt. afsat penge i Odense Kommunes budget til at anlægge vejen.

 

Vejen kan anlægges fra Bogensevej nordvest for Næsbyhoved Broby til E20 i syd ved Blommenslyst. Vejen vil forbinde de krydsende indfaldsveje Middelfartvej og Rugårdsvej med E20.

 

Planlægningen af vejen fandt sted fra 2009 til 2013, og nedenfor kan du få et overblik over forløbet samt se de rapporter, dokumenter og redegørelser, som indgik i planlægningen.

 

Se kommuneplan 2016-2028

Se baggrundsmateriale

 

 

By- og Kulturforvaltningen