Spring til indhold

Spørgsmål og svar om renoveringen af Nørregade, Dansestræde og Gravene

Herunder kan du læse spørgsmål og svar vedrørende renoveringen af Nørregade (syd), Dansestræde og Gravene.

Du finder spørgsmål og svar om:

  • Selve renoveringen
  • Trafikale konsekvenser
  • Affaldssug

 

Spørgsmål og svar om selve renoveringen

Hvorfor skal Nørregade (syd), Gravene og Dansestræde renoveres?

Projektet om renoveringen af Dansestræde, Gravene og den sydlige del af Nørregade rækker helt tilbage til Kvarterplanen for Odense Bymidte fra 1999. I 2007 blev der reserveret penge til renoveringen i Kvarterplan By-Havn. I 2014 blev Thomas B. Thriges Gade lukket, og de mange gennemkørende biler forsvandt ud af Nørregade.

Nu er omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade snart færdig, og projektområdet skal bindes ordentligt sammen med området. Politikerne har besluttet i 2019, at renoveringen skal give bedre forhold for de bløde trafikanter og mere plads til byliv.

 

Hvad skal der helt konkret ske?

Den sydligste del af Nørregade samt Hans Jensens Stræde bliver lavet om til gågade, mens Nørregade nord for Hans Jensens Stræde, Gravene og Dansestræde bliver til lege- og opholdsgader. 

 

I Hans Jensens Stræde er det kun gadens status, der ændrer sig.

 

Dansestræde får lagt en belægning af chaussésten i granit i et helt traditionelt burforbandt. 

 

Gravene får også en belægning i granitchaussésten, men her bliver mønsteret nogle lange øst-vestgående bånd. Mønstret henviser tilbage i tiden, hvor vandløbet Rosenbækken engang havde sit forløb. Derudover binder granitbelægningen også kvarteret sammen med H.C. Andersen-kvarteret på tværs af den tidligere Thomas B. Thriges Gade.

 

I Nørregade bliver der lagt klinker bestående af 4 forskellige typer. Farvemikset minder om de gamle Hasleklinker, der ligger på fortovet i Nørregade i dag. De varme farver spiller fint sammen med de gamle historiske bygninger i gaden. 

 

I forbindelse med renoveringen skal også VandCenter Syd arbejde, og Odense Renovation laver affaldssug.

 

Hvorfor skal belægningen gå fra facade til facade?

Der skal være en ensartet og sammenhængende belægning, fordi gaderne laves om til gågade og lege- og opholdsgader. Det giver bedre tilgængelighed til fodgængerne samt mere plads – også til handelslivet og bylivet. 

 

Hvor kan jeg se planen for renoveringen?

Du kan se planen for renoveringen her.

 

Hvornår begynder renoveringen – og hvor sætter I ind først? 

Selve anlægsarbejdet går i gang i uge 3. Udførelsen bliver koordineret med VandCenter Syds arbejde med at renovere ledninger og Odense Renovations affaldssug.

Læs aktuelt om renoveringen

 

Hvad er arbejdstiden?

Vi arbejder som udgangspunkt mellem kl. 7-18. Skal der ekstraordinært arbejdes uden for dette tidsrum, vil området få besked.

 

Hvor lang tid varer renoveringen?

Vi forventer, at arbejdet er færdigt i efteråret 2021.

 

Spørgsmål og svar til trafikale konsekvenser

Hvor meget kommer arbejdet til at genere trafikken – biler som cyklister? 

Det vil variere, hvordan det er muligt at færdes, mens der arbejdes. P-pladserne i Nørregade ved Fisketorvet nedlægges dog, og vi henviser til p-kælderen og anden parkering i området.

 

Varelevering vil blive håndteret, ligesom det er muligt at kontakte entreprenøren på pladsen, hvis man fx skal have en flyttebil frem eller lignende.

 

Gående vil være sikret adgang.

 

Vi prioriterer adgang for varelevering og ambulancekørsel - udover entreprenørens maskiner. Arbejdet udføres i forskellige deletaper, derfor vil der være forskellige trafikale forhold, der er gældende i forskellige perioder.

 

Hvorfor skal der nedlægges parkeringspladser i Nørregade?

Parkeringspladserne i Nørregade ved Fisketorvet har hele tiden været midlertidige p-pladser, og renoveringen skal give plads til de bløde trafikanter og bylivet. Nu er parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade åben, og det er fx muligt at tage elevatoren op til lægerne i Fisketorvet. Man må også gerne tage elevatoren op i bygningen, og gå ud i gadeplan til det ærinde, man måtte have i bymidten. Der er også trappeopgange på selve Fisketorvet og i H.C. Andersen Haven ved Hans Jensens Stræde.

 

Der vil efter renoveringen stadig være mulighed for at parkere i den del af Nørregade, der er tættest på Slottet.

 

Hvad hvis jeg skal flytte?

Hvis du skal flytte, mens vi arbejder i området, kan du kontakte entreprenøren på pladsen for at koordinere.

 

Kan taxa sætte patienter til lægehuset af i Nørregade som hidtil? (både under og efter renoveringen)

Nej, det vil ikke længere være en mulighed. Der henvises til p-kælderen under Fisketorvet, hvor patienter har en direkte adgang til elevator til klinikkerne i bygningen på Fisketorvet eller til gadeplan.
 

Kan man fortsat køre i Hans Jensens Stræde?

Nej, det vil ikke længere være en mulighed. Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade og det nye museum for H.C. Andersen bliver Hans Jensens Stræde i dette projekt lavet om til en gågade med cykling tilladt mellem klokken 21-09.

 

Kan man fortsat køre i Nørregade mellem Fisketorvet og Asylgade efter renoveringen?

Når renoveringen er slut til efteråret, vil strækningen fra Fisketorvet og frem til Gravene være gågade. Den sidste del af Nørregade bliver til en såkaldt lege-og opholdsgade, hvor trafikken stadig kan sive igennem. 

 

Spørgsmål og svar til affaldssug

Skal både erhverv og beboere bruge indkast til affaldssug for at komme af med affald?

Borgere i området skal bruge indkastet til madaffald, restaffald og pap og pair. Der kommer også en boks til batterier.

 

Erhverv skal bruge indkast til restaffald. Det er frivilligt, om erhverv vil bruge indkast til madaffald, papir og småt pap. 

 

Hvad koster det for erhverv?

Erhverv kan finde priser her. Priserne er pr. år.

 

By- og Kulturforvaltningen