Spring til indhold

Baggrund for renovering

Nørregade (den sydlige del), Dansestræde og Gravene skal renoveres i 2021. Her kan du læse baggrunden for renoveringen.

1999 Kvarterplanen for Odense Bymidte

Renoveringen af Dansestræde, Gravene og den sydlige del af Nørregade rækker helt tilbage til Kvarterplanen for Odense Bymidte fra 1999. 

Dengang blev der i kvarterplanen præsenteret en række målsætninger. Hovedformålet med kvarterplanen er at forskønne bymidten på baggrund af Odenses særlige kvaliteter, så den bliver et behageligt sted at færdes i.

Blandt andet peges der på, at Nørregade, ligesom Jernbanegade, er den oplagte bymæssige forbindelse mellem Odense Banegård Center og centrum. Nørregade skal styrkes og gøres mere behagelig for fodgængere, ved at gaderne omlægges og fortovene gøres bredere. Derved får butikker mere plads til at udstille varer, og caféer får mulighed for udendørs servering. Små og uformelle pladsdannelser giver gode muligheder for ophold i området.

Det er ikke hele kvarterplanens principper, der er med i renoveringen, men grundprincipperne. Det er blandt andet vigtigt, at arbejde på at styrke forbindelsen fra Gravene via Hans Jensens Stræde til H. C. Andersen-kvarteret.

 

2007 Kvarterplan by-havn

I 2007 tegnede Kvarterplan by-havn et billede af, hvordan midtby og havn skal hænge sammen, og hvordan bl.a. byrum skal tage sig ud i Odenses bymidte i fremtiden.

Der blev i denne plan reserveret økonomi til renoveringen af Nørregade, Gravene og Dansestræde. Formålet var, at området sammen med de nye byrum på den gamle Thomas B. Thriges gade skulle udgøre en sammenhængende bymidte, der kunne byde velkommen.

 

2014 Thomas B. Thriges Gade lukkes

2014 var startskuddet til at sætte omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i gang, og Nørregade blev lukket ved Fisketorvet. Trafikken faldt væsentligt, og der er i dag flere cyklister og gående end kørende trafik.

Fisketorvet bliver færdig i slutningen af 2020 med ny granitbelægning, og springvandet, der stod på torvet inden omdannelsen, kommer tilbage. 

2018 Bylivsundersøgelse

I bylivsundersøgelsen fra 2018 bliver det igen fremhævet, at potentialet for fodgængervenlige gader er stort netop her. Gaderne er karakteriseret ved et buet forløb, historiske bygninger og mange fine facader, der fint støtter op om et løft af strækningen. Desuden er der et godt eksisterende handelsliv og muligheder for at give mere plads til ophold og byliv. 

2019 Forprojektering

I november 2019 bevilligede By- og Kulturudvalget og Odense Byråd 0,5 mio. kr. til at starte en forprojektering af  en renovering af området. De overordnede principper for projektet blev fastlagt til at være:

  • En sammenhængende belægning fra facade til facade. Det skal sikre bedre tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere.
  • Mere plads til byliv, handelsliv og udeservering.
  • Gaderne skal laves til enten gågader, lege- og opholdsgader eller i en kombination.

Der blev samtidig reserveret 8,9 mio. kr. til selve anlægsprojektet.

2020 Projektet tegnes

I første halvdel af 2020 gik tiden med at opstarte projektet med diverse samarbejdspartner som Vandcenter Syd og Odense Renovation. Der blev også holdt informationsmøder for de erhvervsdrivende og beboere i området. 

I sommeren 2020 skal pengene til projektet endeligt bevilliges af både By- og Kulturudvalget samt Odense Byråd. Når det er sket, fortsætter arbejdet med at gøre projektet klar til at blive anlagt.
 

2021 Renoveringen kan gå i gang

En renovering af den sydlige del af Nørregade, Gravene og Dansestræde forventes at starte i begyndelsen af 2021.

Når renoveringen er færdig omkring 3. kvartal i 2021, vil Nørregade, Gravene og Dansestræde være en indbydende oplevelse, som især mange gående og cyklister vil lægge vejen forbi, og området vil opleves tættere forbundet til H. C. Andersen-kvarteret i øst.

 

Dekorativt billede

 

By- og Kulturforvaltningen