Spring til indhold

Bylivs- og byrumsundersøgelse 2018 samt bylivsregnskab 2016

Odense er i gang med en historisk forvandling fra stor dansk by til dansk storby. Lukning af Thomas B. Thriges Gade og anlæggelsen af letbanen har medført omfattende vejarbejder og store byggepladser i bymidten. Samtidig tiltrækker Odense flere private investeringer end tidligere, hvilket også ses i form af mange nye bygninger. Det er derfor en bymidte under kraftig ombygning, der er analyseret her i 2018.

Helhedstjek af Odense bymidte

”Undersøgelse af byliv og byrum i Odense bymidte 2018” sætter fokus på, hvordan By- og Kulturforvaltningen aktivt kan understøtte udviklingen af bymidten. Undersøgelsen stiller skarpt på kvaliteten af hverdagslivet i bymidten. Ved hjælp af en række anerkendte metoder til registrering, har GEHL Architects (rådgiver) bistået med udarbejdelsen af undersøgelsen. De har siden 1988 foretaget bylivsanalyser hvert 10. år i Odense bymidte. 
 
Rapporten rummer registreringer af antal ophold og tællinger af fodgængere på udvalgte steder i og nær bymidten. Væsentlige temaer analyseres, og potentialer og udfordringer for bylivet i 2018 analyseres. Endelig leveres en række anbefalinger til det videre arbejde med styrkelsen af Odense bymidte.

Resultaterne af undersøgelsen samt anbefalingerne i undersøgelsen skal opfattes som et understøttende redskab i forhold til at sikre styringen og planlægningen af bymidtens udvikling i Odense. Undersøgelsen peger endvidere på konkrete steder og initiativer, hvor By- og Kulturforvaltningen kan forbedre eller anlægge nye byrum og forbindelser. 

 

Tendenser for bylivet i Odense bymidte 2016

I 2016 lavede By- og Kulturforvaltningen et mindre omfattende bylivsregnskab. Bylivsregnskabet viser tendenser for udviklingen og præsenterer nøgletal for bylivet: kortlægning og tællinger af menneskers aktiviteter i byen samt udsagn om odenseanernes oplevelser og holdninger til bylivet i Odense bymidte.

 

Bylivsregnskabet er en indikator for, om Odense er på rette vej med rammerne for bylivet i bymidten, og det kan fungere som grundlag for at justere indsatser og planlægning de kommende år.

 

Det er tanken, at Bylivsregnskabet fremadrettet udarbejdes hvert andet år. I 2018 erstattes Bylivsregnskabet dog af en større Bylivs- og byrumsundersøgelse, da det på det tidspunkt er 10 år siden, at den seneste større undersøgelse blev gennemført.

 

Bylivs- og byrumsundersøgelse fra 2018

 

By- og Kulturforvaltningen