Spring til indhold

Renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene

Nørregade (sydlig del), Dansestræde og Gravene skal renoveres i 2021. Se mere herunder.

Området Nørregade (sydlig del), Dansestræde og Gravene skal renoveres (markeret med gult på kortet). Vi er nu i gang med forarbejdet, og vi forventer, at selve anlægsarbejdet kan gå i gang i starten af 2021.

Dekorativt billede
 

  

Om projektet

I november 2019 besluttede By- og Kulturudvalget samt Odense Byråd at igangsætte renoveringen af den sydlige del af Nørregade, Dansestræde og Gravene.

Overordnet indeholder projektet en sammenhængende belægning fra facade til facade, så der bliver bedre tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere samt mere plads til byliv, handelsliv og udeservering.

 

Vi arbejder på, at området markeret med gult på kortet bliver til såkaldt sivegade - evt. i kombination med gågade - med kørsel til de private parkeringspladser og -kælder via Dansestræde.

 

Derudover tillades varekørsel i tidsrummet kl. 04 – 11, som det er tilfældet i Odenses øvrige gågader. Der vil ligeledes være adgang og kørsel for ambulancer til og fra klinikkerne i området.

 

Området markeret med blåt på kortet viser overgangen mellem den sydlige del af Nørregade og Odense Slot, hvor der er p-pladser. Overgangen skal gøres sikker at krydse for fodgængere og cyklister.

 

Informationsmøder

Der bliver afholdt informationsmøder for beboere, ejere, erhvervsliv og klinikker i området. Invitationen er kommet i e-boks. På møderne drøfter vi planerne for renoveringen.

 

Spørgsmål til projektet

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Anne Ramborg på anram@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen