Spring til indhold

Renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene

Nørregade fra Fisketorvet til over for Odense Slot, Dansestræde og Gravene skal renoveres i 2021.

Nørregade fra Fisketorvet til Gravene samt Hans Jensens Stræde ændres til gågade. Nørregade ned mod Odense Slot, Gravene og Dansestræde bliver til lege- og opholdsgader.

 

I Nørregade bliver der lagt klinker i et miks af fire forskellige farver, mens Dansestræde og Gravene får ny granitbelægning. Belægningen i Hans Jensens Stræde ændres ikke. 

 

I forbindelse med renoveringen skal VandCenter Syd også arbejde, og Odense Renovation etablerer affaldssug.

 

Aktuelt om renoveringen

Juni 2021

 • Gravene og Dansestræde spærres for trafik ved Asylgade
 • Ingen adgang til og parkering i Dansestræde og Lille Dansestræde – find evt. parkering på www.odenserundt/parkering
 • Varelevering, både ind – og udkørsel, sker fra Nørregade over for Odense Slot
 • Affaldscontainere sættes frem som sædvanligt. Entreprenøren sørger for at køre dem hen, hvor Odense Renovation kan komme til

 • VandCenter Syds ledningsarbejde i Nørregade er ved at være færdigt og fortsætter i Gravene og Dansestræde
 • Pladsen foran Burger Anarchy er ved at få ny belægning
 • Belægningsarbejde i Nørregade fra Fisketorvet er i gang

Se faseplan

Se plan for området

 

 

Information og parkering i området

I løbet af juni og juli gør Odense Kommune en ekstra indsats for at fortælle, at butikkerne fortsat er åbne, og at henvise til dem.

 

Det sker med:

 • Henvisningsskilte
 • Små skilte med information om, at butikkerne er åbne - placeret på byggehegnet
 • Store skilte med samme tekst - placeret på byggehegn og på betonklodser i området (ved gadekryds)
 • Flyers til kunderne i butikkerne med information om parkeringsmuligheder i området

Vi har netop fået tilladelse til at udvide parkeringslommen ved Domino's Pizza og Odense Chokoladehus i anlægsperioden.

 

Der bliver vareleveringslomme i anlægsperioden i Nørregade Nord.

 
 

Spørgsmål til renoveringsprojektet 

VandCenter Syd: på  www.vandcenter.dk/her-arbejder-vi/noerregade finder du kontaktperson og flere informationer.

 

Affaldssug i projektområdet: Vivian Andersen, Odense Kommune på viva@odense.dk 

 

Projektet generelt: projektleder Jette Schmalfeldt

 

Du kan også orientere dig på siden med spørgsmål og svar - den opdateres løbende.

 

 

Tidligere nyheder fra projektet

Februar 2021

Der foreligger nu en faseplan for arbejde. Faserne bliver løbende opdateret med datoer.

Fase 1 (blå): fra uge 3 

Fase 1 a (grøn)

Fase 2 (orange)

 

Januar 2021

Renoveringen går i gang fra uge 3, hvor VandCenter Syd går i jorden i Nørregade med deres ledningsrenovering. De starter i Nørregade syd ved Fisketorvet og arbejder sig op mod Odense Slot. Der etableres også affaldssug i denne fase. Første fase forventes færdig i løbet af sommeren.

 

Nørregade (syd) lukkes for trafik ved Gravene og ved overgangen til Odense Slot, mens arbejdet står på.

 

Der er stadig muligt at køre ind på Gravene fra Asylgade, ligesom Dansestræde stadig er åben.

 

Adgang til de private p-pladser i Dansestræde er også stadig åben.

 

Se mere om VandCenter Syds arbejde.

 

Øvrige etaper for renoveringen vil fremgå af siden, når vi kender den nøjagtige dato.

 

November 2020

Der har været afholdt møde med erhvervsdrivende i projektområdet den 25. november. Der kom mange gode spørgsmål, som vi vil samle på en side med "Spørgsmål og svar om renoveringen".

 

Se optagelsen fra mødet her. Optagelsen af mødet varer cirka en time, og det er muligt at spole. Du kan også se præsentationen som pdf i stedet.

 

November 2020

Corona-situationen betyder, at Odense Kommune har valgt at informere generelt om projektet her på hjemmesiden. Der vil dog blive afholdt et digitalt møde med erhverv i området for at orientere om varelevering, adgang til butikker i anlægsperioden osv. Erhvervsdrivende i området bliver inviteret via e-boks i midten af november. Mødet forventes afholdt i slutningen af november.

 

Efter mødet vil hjemmesiden igen blive opdateret med relevant viden fra mødet, som alle kan orientere sig i.

Hvis anlægsfasen giver anledning til yderligere og mere specifik kommunikation, tager vi direkte kontakt til dem, der berøres eller er særlige interessenter.

 

August 2020

Odense Byråd har den 19. august 2020 bevilliget økonomi til projektet. Selve projektet har opstart i begyndelsen af 2021.

Dekorativt billede

Se projektet og læs mere om "Renovering af Nørregade (syd), Gravene og Dansestræde

 

Læs baggrunden for renoveringen

By- og Kulturforvaltningen