Spring til indhold

Projektet for renovering

Her kan du læse om renoveringen af Nørregade (syd), Gravene og Dansestræde. Du kan også se en plan for projektet.

Se plan over projektet

Her kan du se, hvordan projektet ser ud i juni 2020. I løbet af sommeren bliver projektet politisk behandlet, hvorefter projektet tegnes færdigt. Forventeligt kan renoveringen gå i gang i starten af 2021, og indvielsen kan ske i slutningen af 2021.

 

Her følger en beskrivelse af projektet.

 

Trafikken

Dekorativt billede

Størstedelen af området bliver fremadrettet til såkaldt lege- og opholdsgade (markeret med lysegul på diagrammet), som det kendes fra Ny Vestergade. Dog ikke den del af Nørregade, der ligger syd for Gravene / Hans Jensens Stræde, der laves om til gågade (den lyse røde på diagrammet).

 

De steder, hvor det bliver lege- og opholdsgade, må der fortsat være kørende trafik. Det skal nu blot foregå på de bløde trafikanters præmisser.

 

Ensretningerne, som vi kender dem i dag, beholdes. Cyklister er undtaget ensretningerne. I fremtiden får cyklister også mulighed for at cykle fra Bangs Boder og gennem Nørregade / Gravene. Cyklisterne skal færdes på fodgængernes præmisser.

 

Der arbejdes på at kigge på mulighederne for at gøre de eksisterende fodgængerovergange ved Odense Slots port i Nørregade og ved bageren i Slotsgade mere trygt og sikkert at krydse for fodgængere.

Parkering til private pladser i Dansestræde kan fortsat ske som hidtil, mens anden parkering i fremtiden er henvist til Asylgade, Nørregade, Odense Slots p-plads eller i parkeringskælderen under Fisketorvet.

Der tillades varelevering i de to lommer i henholdsvis Gravene og i Nørregade nord for Hans Jensens Stræde i tidsrummet kl. 04.00 – 11.00. 

 

Ny belægning

En ny belægning bliver lagt fra facade til facade, så alt kommer i samme niveau. Det skaber bedre tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere og cyklister.

Det understøtter også projektområdets nye status som gågade og lege- og opholdsområde, hvor den kørende trafik skal bevæge sig på de bløde trafikanters præmisser.

Dekorativt billede

I Nørregade bliver den nye belægning klinker (den mørkegule farve på diagrammet). Klinkerne er et mix af forskellige farver, der illuderer den fine gamle klinketype ”Hasleklinken”, som ligger på fortovet i Nørregade i dag.


Langs facaderne i Nørregade lægges en bort af chaussésten som base for de klassiske gamle huse.

I det tværgående forløb fra Hans Jensens Stræde, over pladsdannelsen ved Gravene og frem mod

Slotsgade lægges granitbelægninger (den mørkeblå farve på diagrammet). Granitbelægningen markerer en forsættelse af et forløb, der strækker sig fra gaderne i H.C. Andersen-kvarteret øst for den kommende letbane.


Granitbelægningen består af chaussésten, der lægges i et stiliseret bugtende mønster med en hentydning til den vandrende, der har flydt i Gravene historisk set. De forskellige langsgående felter tænkes anlagt skiftevis i to forskellige granittyper, som ved deres farveforskel og evt. forskellig overfladebehandling fremhæver belægningsdesignet.


Dansestræde (den lyse blå farve på diagrammet) bliver også belagt med chaussésten, men i et mere klassisk bueforbandt.

 

Træer, ophold og cykelparkering

Dekorativt billede

Alle eksisterende træer i området bevares (de lysegrønne på diagrammet). Dog bliver det ene træ over for Odense Slot erstattet med to nye, da det ikke trives i dag.


Det betyder, at der forhåbentligt kommer i alt syv nye træer. Træerne vælges, så de passer ind i bybilledet.

 

Der bliver sat bænke og andre møbler op, som indbyder til et hvil (de pinkfarvede prikker på diagrammet). Samme steder bliver der opsat affaldsspande.

 

Der bliver også opsat cykelstativer i Nørregade (de brune på diagrammet).

 

Og i den sydligste ende af Nørregade kommer der affaldssug til beboerne i området (de tre små sorte prikker på diagrammet).


 

By- og Kulturforvaltningen