Spring til indhold

Tandregulering

Bøjle på tænderne og tandretning er en integreret del af Center for Tandplejes tilbud og foregår på Tandreguleringscenter Fyn.

Hvem kan få tilbudt behandling?

Børn og unge op til 18 år vil blive tilbudt tandregulering. Dog kun hvis det er nødvendigt for en god tyggeevne, eller hvis udviklingen af tandstillingen kan give risiko for skader på tænder eller tandkød. Der kan f.eks. være tale om tænder, der helt mangler eller kommer forkert frem, fejlstillinger i kæben eller forkert sammenbid.
Har man tandstillingsfejl, der udelukkende har kosmetisk betydning, vil man ikke være omfattet af tilbuddet. Rammerne for tilbuddet er fastsat af Sundhedsstyrelsens kriterier for tandregulering.

På de lokale skoleklinikker følger man løbende udviklingen af tandstillingen. Flere gange om året får klinikkerne besøg af en specialtandlæge fra tandreguleringscentret. Personen afgør om barnet eller den unge skal kaldes ind til en nærmere undersøgelse. Hvis I bliver tilbudt tandregulering, vil I altid blive indkaldt  til en gennemgang af planen for forløbet først. Så I har mulighed for at tale den igennem med specialtandlægen. 

Hvad kræver det af barn og forældre?

En tandreguleringsbehandling er et tilbud. Men det er også en langvarig, ressourcekrævende og kostbar behandling. Derfor afhænger det gode resultat også i høj grad af et godt samarbejde mellem Tandplejen, børn og forældre.

Inden behandlingen sættes i gang, gennemgår I planen med specialtandlægen. Så får I en idé om, hvor lang tid behandlingen vil tage og hvilke faser, den skal igennem. Som forælder kan du undervejs i behandlingen bl.a. motivere til at bøjlen bliver brugt, og at der passes på både den og tænderne hele vejen igennem. Det er også vigtigt at hjælpe med, at tiderne til undersøgelse overholdes. For dig, der skal have bøjlen på, er det vigtigt:

• at du bruger ekstra tid på at holde tænder og bøjle helt rene
• at du bruger bøjlen som aftalt med tandlægen
• at du passer på, at bøjlen ikke bliver ødelagt eller bliver væk
• at der ikke spises hårde eller klæbrige fødevarer, som let kan ødelægge bøjlen

 

Hvor lang tid varer et forløb?

Tandregulering er opdelt i en aktiv fase, hvor tænderne rettes til. Dernæst en passiv fase, hvor den nye tandstilling skal fastholdes. 

Den aktive fase varer i det fleste tilfælde ca. 2 år. I den periode skal man møde til justering af bøjlen ca. hver 4. til 8. uge. Det er derfor vigtigt at både børn og forældre er indstillet på, at tandregulering betyder mere transport. Det giver også øget fravær fra skolen. Især i den første tid. 

Den passive fase sikrer en aftagelig holdebøjle og evt. en tråd limet på bagsiden af tænderne, at vi fastholder resultaterne, opnået i den aktive periode. Holdebøjlen skal bruges i minimum 2 år, mens vi anbefaler, at de fastlimede holdetråde bruges hele livet. Kontrollen på klinikken bliver nu med længere intervaller. 

 

Sundhedsforvaltningen