Spring til indhold

Vil du klage?

Er du utilfreds med behandling eller service i Center for Tandpleje, foreslår vi, at du altid starter med en dialog med personalet på tandklinikken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Tandplejens administration

Grønløkkevej 28A
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tandplejen
Tandplejen - for erhverv

Email

tandplejen@odense.dk

Find information vedrørende kontakt til klinikkerne her.

 

Ønsker du at sende en formel klage, er der to muligheder:

 

Klager over service eller personale

Drejer din klage sig om serviceniveauet, ventetider eller personalet i Tandplejen, kan du rette henvendelse til Børn- og Ungeforvaltningen - skriv til:

 

Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen

Ørbækvej 100

5220 Odense SØ

Digital post

   

Klager over tandbehandling eller brud på patientrettigheder

Drejer din klage sig om selve tandbehandlingen - herunder undersøgelser, information til samtykke, journalføring eller personalets tavshedspligt - skal du rette din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Det samme gælder, hvis du mener, der er sket brud på patientrettighederne, f.eks. i forbindelse med aktindsigt eller tolkebistand.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed er en samlet indgang, hvis du vil klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

 

Du kan finde vejledning i at klage til Styrelsen for Patientklager her.

 

Du får ikke automatisk erstatning, selvom du får medhold i din klage. Du skal søge erstatning ved Patienterstatningen, hvis du ønsker at søge erstatning for en behandlingsskade.

 

På borger.dk kan du hente et klageskema.

 

Børn- og Ungeforvaltningen