Spring til indhold

Vil du klage?

Som patient i det offentlige sundhedsvæsen har du mulighed for at klage over behandlinger og afgørelser. Du kan søge erstatning, hvis der er opstået skader i forbindelse med din tandbehandling.

Ønsker du at klage, vil Center for Tandpleje opfordre til, at du altid starter med at tage kontakt til den klinik, hvor problemet er opstået. Eller evt. til din/dit barns stamklinik, hvis problemet er opstået andetsteds. En dialog kan hjælpe med at give dig afklaring og svar og er den bedste mulighed for at finde løsninger på det konkrete problem.

 

Find information vedrørende kontakt til klinikkerne her.

 

Du har også mulighed for at henvende dig til instanser uden for Center for Tandpleje - se hvad der er relevant herunder:

 

Klager over serviceniveau og ventetider eller personalets opførsel

Klager over serviceniveauet og ventetider eller personalets opførsel skal rettes til Center for Tandpleje eller Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

 

Center for Tandpleje

Grønløkkevej 28A

5000 Odense C

tandplejen@odense.dk

 

 

Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen

Ørbækvej 100

5220 Odense SØ

Digital post

 

Benyt venligst Digital post, hvis du sender personfølsomme oplysninger digitalt.

 

Klager over tandbehandling eller brud på patientrettigheder

Klager over din tandbehandlingen eller brud på patientrettigheder skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om klagemuligheder og klagefrister på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside: www.stpk.dk

Klageskema findes på hjemmesiden www.borger.dk

 

Bemærk: Styrelsen for Patientklager kan ikke pålægge Center for Tandpleje at tilbyde dig en given behandling eller en behandling på et specifikt tidspunkt. Styrelsen for Patientklager yder ikke økonomisk erstatning. 

 

Ansøgning om økonomisk erstatning efter tandskader

Ansøgning om erstatning, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling, undersøgelse eller ved brug af lægemidler skal rettes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Læs mere om skader og erstatningsmuligheder på: www.tf-tandskade.dk

 

Retten til erstatning er ikke afhængig af, om en sundhedsperson har påtaget sig ansvaret for skaden og derved erkender at have begået fejl. Tandskadeerstatningen beskæftiger sig ikke med, om der er begået fejl, men om der er sket en skade, der skal erstattes.

 

Print klageinformation her

Børn- og Ungeforvaltningen